Indtastning af begravelser fra Assistens Kirkegård 1805-1862

Vær med til at indtaste begravelsesprotokoller, så de kan blive søgbare for slægtsforskere og historikere.

Om projektet

Formålet med indtastningen er at gøre indholdet i begravelsesprotokollerne fra Assistens Kirkegård 1805-1861søgbart for bl.a. slægtsforskere, samt at skabe et datagrundlag for historisk forskning i demografi, sundhed og sociale forhold.

Indtastningen foregår online i Kildetasteren. Log ind eller opret dig som bruger via linket i topmenuen.

Indtastning kræver kendskab til gotisk håndskrift fra 1800-tallets første halvdel.

Er du ikke vant til at læse håndskrift fra 1800-tallet anbefaler vi at du enten vælger et andet indtastningsprojekt, fx indtastning af folkeregisterkort, eller øver dig i skriftlæsning inden du går i gang. Se tip til gode steder at starte i infoboksen.

Om begravelsesprotokollerne fra Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård blev anlagt i 1760 som en assisterende kirkegård til de snart overfyldte kirkegårde inden for voldene. Sidst i 1700-tallet skiftede kirkegården fra at være en fattigkirkegård til at blive københavnernes foretrukne kirkegård. Frem til 1880 var Assistens Kirkegård opdelt i afsnit efter det sogn, som begravelsen foregik fra.

Protokollerne fra Assistens Kirkegård er arkivets ældste begravelsesprotokoller. De dækker perioden fra 1805 og frem til vi i 1860’erne får begravelsesprotokoller, der omhandler (næsten) alle begravelser i byen. Disse protokoller er allerede indtastet og indholdet søgbart.