Bestil eksamensbevis

Stadsarkivet kan lave en udskrift af dine eksamenskarakterer, hvis den skole du har gået på, har afleveret deres eksamensprotokoller til os. Vi har kun eksamensbeviser fra skoler i Københavns Kommune.

Nyere eksamensbeviser på borger.dk

På borger.dk kan du hente nyere afgangs/eksamensbevis direkte. Det forudsætter dog at skolen har arkiveret dokumentationen digitalt.

Du kan tjekke, om dit eksamensbevis kan hentes direkte her:

Eksamensbeviser fra Københavns Kommunes folkeskoler

På Stadsarkivet opbevarer vi eksamensprotokoller fra Københavns Kommunes folkeskoler. Du kan ikke bestille et egentligt eksamensbevis, men Stadsarkivet kan lave en udskrift af dine års- eller eksamenskarakterer.

Du skal oplyse, hvilket år og fra hvilken skole du har taget eksamen.

Husk først at tjekke, om Stadsarkivet har eksamensprotokollerne fra din skole

Du kan i Starbas se, hvilke skoler vi har eksamensprotokoller fra. Det er ikke alle kommunens folkeskoler, vi har materiale fra.

Du skal tjekke to steder, men skolen og årgangen behøver kun at være på en af listerne:

Hvis du ikke kan finde din skole i Starbas, har vi ikke eksamensprotokoller fra skolen og kan derfor ikke hjælpe dig.

Hvis vi ikke har eksamensprotokoller fra din skole

Hvis det er under 30 år siden du tog eksamen, kan du kontakte din egen skole, der i følge Eksamensbekendtgørelsen skal opbevare eksamens- og prøveresultater i 30 år.

Fra og med eksamenstermin 2010 kan du hente dine eksamensresultater på borger.dk

Sådan bestiller du

Du skal bestille eksamensudskriften via Københavns Kommunes selvbetjening. Brug linket nedenfor. Bemærk du kan kun bestille fra en afgangsklasse ad gangen.

Du skal logge ind med NemID og svaret på din bestilling vil du modtage i e-boks.

Er du fritaget fra Digital Post og/eller e-boks, kan du kontakte arkivet og få et bestillingsskema i papir.

Det skal du være opmærksom på, når du søger

Det er ikke alle københavnske skoler, som Stadsarkivet har materiale fra.

Du skal oplyse skolens navn og hvilket år, du tog eksamen

Klasselister til jubilæumsbrug

Du kan bestille en liste over hvem, du har gået i klasse med, fx hvis du skal invitere til et jubilæum.