Skoletjeneste

Vi har aktuelt ikke undervisningsforløb for elever i grundskolen, men har gennem skoletjenesten i Historie & Kunst en pædagogisk profil.

Aktuelt ingen undervisningsforløb for elever i grundskolen

Københavns Stadsarkiv tilbyder aktuelt ikke undervisningsforløb for elever, men samarbejder med bl.a. Københavns Professionshøjskole og andre stadsarkiver i landet om at afsøge og udfolde læringspotentialet i arkiver i forhold til historieundervisning i grundskolen.

Skoletjenesten i Historie & Kunst

Københavns Stadsarkiv er en del af Historie og Kunst, der består af Nikolaj Kunsthal, Thorvaldsens Museum, Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum.

Historie og Kunst har en fælles Skoletjeneste med en pædagogisk undervisningsprofil, som bidrager til at styrke børn og unges demokratiske, æstetiske og historiske dannelse og uddannelse. I Skoletjenesten møder eleverne fagprofessionelle voksne, som arbejder med at indsamle, registrere, bevare, formidle, forme og forske i kulturarv og kunst.

I Historie og Kunst ser vi børn og unges stemmer som vigtige og værdifulde i de fortællinger og diskussioner, som vi udfolder på vores kulturinstitutioner.

Hvis du har spørgsmål om eller ideer til Skoletjenesten i Historie og Kunst er du velkommen til at sende en mail til undervisnings- og udviklingsansvarlig, Sidsel Kirk på cp2k@kk.dk