Fotografier fra boligtilsyn 1950

Med fotografier har boligkommissionen i årtier bekæmpet og dokumenteret faldefærdige bygninger og brandfælder i København.

I byens slum

Boligkommissionen har i mere end 80 år dokumenteret byens boliger. Kommissionen vurderer stadig den dag i dag, om byens huse lever op til kravene fra brandvæsenet og sundhedsmyndighederne.

Kommissionen blev etableret i 1940. Forud havde eksperter og politikere debatteret om usunde boliger kunne føre til sygdomme og sociale problemer. I 1939 bestemte Rigsdagen, at kommunerne skulle have bedre mulighed for at sanere og sanktionere usunde og brandfarlige bygninger.

Med notesblok og kamera i hånden begav kommunens ansatte sig ud i byens slumkvarterer. Her registrerede de farlige bygninger, usunde kælderrum og det brogede liv i baggårdene.

Boligkommissionens arbejde

Kommissionen udførte både undersøgelser af karréer og lejligheder i ældre kvarterer og så rejste den enkeltsager. Sagerne blev enten rejst på Boligkommissionens eget initiativ eller efter anmeldelse fra lejerforeninger, husejere eller andre myndigheder. Kommissionen kunne forlange reparationer eller ændringer, og endelig kunne den forbyde beboelse og ophold i husene.

Når kommissionen inspicerede bygninger og kvarterer, blev der også fotograferet flittigt. Fotosamlingen, der er skabt mellem 1950 og 2003, giver et enestående indblik i de boligforhold, der var rammen om tusindvis af københavneres liv og hverdag. En stor del af fotografierne registrerer nøgternt faldefærdige rønner, brandfælder, udvendige kloakker og mangelfulde sanitære forhold. En del af fotografierne viser også livet, som det udspillede sig i lejekaserner og baggårde med vasketøj, børnepasning og leg.

Gå selv på opdagelse

Du kan selv udforske mere end 10.000 fotografier fra Boligkommissionen på Kbhbilleder.dk. Her findes over 120.000 billeder fra København og Frederiksberg, og der kommer løbende flere til.