Vejledning i renskrift af håndskrevne erindringer

Her kan du læse hvilke retningslinjer du skal følge, når du renskriver en erindring.

Inden du starter

Aftal at renskrive en eller flere erindringer med os. Ved at aftale bestemte erindringer, sikrer vi, at der ikke er flere, der arbejder med samme erindring på en gang.

Du kan også bidrag ved at læse korrektur på erindringer andre har renskrevet.

Retningslinjer

Erindringerne renskrives ifølge moderne retskrivning.

Navneord skal ikke skrives med stort og der anvendes bolle-å.

Oplagte stave- eller skrivefejl rettes uden videre.

Meningsforstyrrende småfejl kan rettes og manglende ord kan indsættes, men kun når der er rimelig sikkerhed for forfatterens hensigt eller mening med teksten.

Tegn (primært komma og punktum) kan sættes, men kun når der er rimelig sikkerhed for forfatterens hensigt eller mening med teksten.

Almindelige forkortelser kan bruges – f.eks., bl.a., m.v., m.fl.

Ved nyt afsnit indsættes blank linje. Brug ikke indrykning ved nyt afsnit.

Hvis der er noget, du ikke kan læse i erindringen anføres det i renskriften med ”ulæseligt” i skarp parentes således [ulæseligt].

Hvis der er noget, du er i tvivl om: Vær forsigtig med at gætte eller fortolke.

Redaktionelle rettelser og kommentarer til fx navne og andre ting, der ikke kan normaliseres ifølge moderne retskrivning, kan indsættes i teksten i skarp parentes efter det ord eller navn, som kommentaren vedrører, fx således: ”Som barn boede jeg på Nikolajvej [Sankt Nikolaj Vej] på Frederiksberg.”

Den renskrevne erindring tilføjes nederst på sidste side: ”Renskrevet af [renskrivers navn], [måned] [år].

Hvis du får fat i en erindring, hvor forfatterens personnummer fremgår af teksten, bedes du venligst give Stadsarkivet besked, så vi kan få skjult personnummeret i originalen.

Når du har renskrevet erindringen

Vi modtager renskrivninger i filformaterne word eller lignende tekstbehandlingsprogram.

Send renskrivningen som en vedhæftet fil i mail til Eva Greve Mortensen på xm9p@kk.dk.

Husk at anføre erindringens nummer eller navn.

Vejledning i korrekturlæsning

Erindringerne korrekturlæses så de følger moderne retskrivning.

Oplagte tastefejl rettes uden videre, men derudover foretages ikke nogen rettelser.