Inspiration til dine erindringer

Har du brug for idéer til at komme i gang med at skrive din erindring eller mangler du idéer, hvad du kan skrive om, så er der her nogle forslag, der kan give inspiration.

Det er dig, der bestemmer, hvordan din erindring skal skrives. Har du brug for idéer til at komme i gang eller til indhold, så er der nogle forslag, der kan være med til at inspirere til at skrive.

Om dig selv

 • Hvad er dit fulde navn?
 • Hvor og hvornår er du født?
 • Hvor boede du som barn?

Din nærmeste familie

 • Fortæl om dine forældre/bedsteforældre
 • Hvad arbejdede dine forældre med?
 • Hvor mange søskende havde du?
 • Hvilke værdier og holdninger prægede dit hjem, og hvordan viste de sig?
 • Fortæl om særlige episoder, du kan huske med dine forældre/søskende

Fra barndommen

 • Havde du pligter/arbejde som barn?
 • Hvordan boede du (hus/lejlighed) og hvor?
 • Fortæl om dagligdagen i dit barndomshjem: (f.eks. mad, tøj/sko, pligter, rutiner/ritualer (godnathistorier, sange, aften/bord- bøn m.v.), spil og lege, venner og veninder, mærkedage som fødselsdag, jul, fester og særlige begivenheder).

Skolegang

 • Hvor gik du i skole?
 • Hvad kunne du lide/ikke lide ved at gå i skole?
 • Hvordan var dit forhold til dine klassekammerater?
 • Hvilket forhold havde du til dine lærere?
 • Hvilke fag kunne du bedst lide/ikke lide – og hvorfor?
 • Er der nogle lærere, du husker specielt?
 • Fortæl om skoletøj og skolemad.
 • Hvad var vigtige mål for din skole og lærerne – og hvordan viste de sig i skolegangen?

Konfirmation

 • Blev du konfirmeret og hvis ja, hvor foregik det?
 • Hvorfor blev du konfirmeret eller valgte ikke at blive det?
 • Blev der holdt fest, hvor og hvem var med og hvordan foregik festen?

Ungdomsliv

 • Hvad ville du gerne være, og hvad blev du?
 • Hvordan var din læreplads/uddannelse?
 • Hvordan gik du klædt til hverdag?
 • Er der nogle oplevelser i din ungdom, som har været særlig vigtige for dig senere?
 • Fester (Blev der spillet musik, hvilken slags? Hvordan var din påklædning til fest? Fik I alkohol til festerne?)
 • Havde du kærester?

Dit arbejde

 • Hvor blev du ansat første gang?
 • Hvor arbejdede du senere hen?
 • Hvordan var din løn og arbejdsvilkår?
 • Hvordan havde du det med kolleger?
 • Hvordan tacklede man forskellighed på din arbejdsplads?
 • Hvordan var en typisk arbejdsdag?
 • Var der meget “hakkeorden” på din arbejdsplads?
 • Har du være faglig aktiv?
 • Hvad betød fagforeningen på din arbejdsplads?
 • Hvad var de mest markante forandringer i dit arbejdsliv?

Voksenliv

 • Forlovelse og ægteskab: Blev du forlovet, før du blev gift? Hvor blev I gift (kirke/rådhus)? Holdt I fest? – Hvem var med?
 • Fik I børn? – Hvis ja, hvor mange? Hvilke værdier har været vigtige for dig i opdragelsen af dine børn? Giv gerne eksempler.
 • Dagligdagen – Hvordan formede en typisk dag sig?
 • Din omgangskreds – venner, bekendte, familie.
 • Påklædning, mad, musik.
 • Særlige begivenheder (fester, højtider, fødsel/død, historiske begivenheder)
 • Foreningsliv.
 • Fritidsinteresser (hobbyer, politisk/religiøst engagement)
 • Højskole? Efteruddannelse?
 • Rejser/ferier?

Arbejdslivets afslutning

 • Hvordan var det at holde op med at arbejde?
 • Hvordan går en typisk dag som pensionist?
 • Hvem ser du i hverdagen – børn, børnebørn, venner, hjemmehjælp, besøgsvenner?
 • Hvilke hobbyer dyrker du?
 • Hvordan bor du – i lejlighed/hus/pensionistbolig/beskyttet bolig?
 • Hvad glæder du dig over som ældre, og hvad bekymrer dig?

Samfundet

 • Hvordan synes du københavnerne har ændret sig på godt og ondt?
 • Har du oplevet stor ulighed/lighed i dine omgivelser?
 • Har du haft et liv med stor eller lille indflydelse på dine omgivelser?
 • Hvordan synes du samlet set dit liv har været?
Emner

Se mere indhold om