Københavns rådhus i 500 år

Købehavns nyeste rådhus, som det tog sig ud i august 1899. Foto: Fotograf ukendt, Københavns Stadsarkiv

Siden middelalderen har der været et rådhus i København. Også dengang var det her byrådet mødtes, drøftede og afgjorde sager, der drejede sig om byen og dens borgere. Men datidens rådhus var også vidne til dramatiske henrettelser og afstraffelser, børn og voksne indespærret i usle fængselsceller eller siddende i muntre drikkelag. Fem forskellige rådhuse blev det til, inden vore dages rådhus stod færdigt i 1905.

Emner

Se mere indhold om