Plejebørn på landet

Her kan du finde københavnerbørn under konfirmationsalderen, som blev anbragt i pleje på landet.

Plejebørn på landet 1799-1925

Fra 1833-1864 samt 1871-1925 findes plejebørn i særlige plejebarnsprotokoller (se nedenfor).

Fra 1799-1870 findes plejebørn på landet i almisseprotokollerne (se vejledningen længere nede på siden).

At finde plejebørn er ikke ukompliceret. Giv dig tid til at læse vejledningen herunder.


Plejebarnsprotokoller 1833-64, 1871-1925

Vælg periode og type. Se nedenfor om der findes registre til protokollerne.


Det skal du vide på forhånd

 • Barnets navn og perioden for, hvornår barnet blev anbragt.
 • Det er tit en hjælp også at have andre oplysninger som fx fødselsdato eller forældrenes navne.

Disse personer optræder i protokollerne

Børn under konfirmationsalderen, som blev anbragt i pleje på landet. Børnene blev enten anbragt på landet eller i København, men landet var langt det mest almindelige.

Landet betyder uden for København. Frederiksberg, Gentofte og andre hovedstadskommuner blev også betegnet som landet. Børnehjem som fx opdragelsesanstalten Flakkebjerg ved Slagelse blev også betegnet som landet.

Du finder kun københavnske børn, dvs. børn, som Københavns Kommune skulle forsørge/anbringe.

Oplysninger i protokollerne

 • Almissenr. Kan henvise til 2 forskellige rækker af protokoller. Se hvilke nedenfor.
 • Barnets navn
 • Fødselsdato og anbringelsesdato
 • Plejefaderens/plejeforældrenes navne og adresse
 • Evt. også fødested, udbetalt almisse og bemærkninger (typisk bemærkninger om de biologiske forældre).
 • Evt. bemærkninger (fx. konfirmationsdato, tilsynsnummer, flytning eller lignende).
 • Evt. henvisning til A-protokollerne. A-protokollerne er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.

Bemærk – to typer almisseprotokoller

Ordet ’almissenr.’ bliver brugt i to forskellige rækker af protokoller:

 • Almisseprotokoller 1799-1870: almisseprotokoller for alle, der fik fast hjælp, herunder plejebørn.
 • ‘Almisseprotokol for plejebørn på landet 1867-1912’ (her på siden): kun plejebørn på landet.

Tips til plejebørn 1871-1933

Tip 1. Plejebørn på børnehjem

Sogneregistre er registre, alfabetisk efter sogn. Under hvert sogn står der, hvilke plejebørn der var anbragt i sognet. Børnehjem findes også i registret. De kan findes under ’Bø’ (for børnehjem), under børnehjemmets navn eller under det sogn, hvor børnehjemmet lå.

Børnehjem i København: se vejledning til Plejebørn i København.

Tip 2 til plejebørn og deres familier – særlige protokolnumre

Tit kom plejebørn fra familier, som allerede fik hjælp af fattigvæsnet. Hvis du i efterforskningen af en familie finder henvisninger til A-protokoller med et særligt nummer, er det et plejebarn, du har fundet.

De særlige numre for plejebørn i A-protokollerne er:

 • 1872-1882: A16
 • 1883-1912: A41
 • 1912-1933: A21

A-protokollerne er ikke online, men kan benyttes på læsesalen.


Sådan finder du et plejebarn 1799-1925

1799-1870: Find plejebarnet i:

 • Almisseprotokollerne: Find barnet under barnets efternavn. Efter barnets navn står der som regel Plb. (Plejebarn).
 • Plejebarnsprotokoller for plejebørn på landet (her på siden) – Brug årstallet fra almisseprotokollen til at vælge plejebarnsprotokol.

Der er plejebarnsprotokoller, der ikke er bevaret, og der er derfor huller i rækken.

1867-1898: Find plejebarnet i:

Almisseprotokol for plejebørn på landet (her på siden).

Der er almisseprotokoller, der ikke er bevaret, og der er derfor huller i rækken.

1899-1912: Find plejebarnet i:

Der er ikke noget register, men kun en protokol. Du kan prøve følgende:

 • Udregn barnets konfirmationsår og find barnet i Tilsynsprotokol for konfirmerede drenge/piger. Der er tit oplysning om barnets almissenummer.
 • Brug almissenummeret til at slå barnet op i Almisseprotokol for plejebørn på landet (her på siden).
 • Står almissenummeret ikke i ’tilsynsprotokollen’, så kig efter barnets bopælssogn i protokollen. Det kan være det samme som sognet, hvor barnet blev anbragt i pleje.
 • Brug navnet på sognet til at finde barnet i ‘Sogneregister vedr. plejebørn på landet’ (her på siden). I sogneregistret står der et almissenummer ud for barnet.
 • Brug almissenummeret til at slå barnet op i ‘Almisseprotokol for plejebørn på landet’ (her på siden).

1913-1925: Find plejebarnet i:

 • Der er hverken register eller protokol. Du kan prøve følgende:
 • Udregn barnets konfirmationsår og find barnet i Tilsynsprotokol for konfirmerede drenge/piger. Der er tit oplysning om barnets bopælssogn, som kan være det samme som sognet, hvor barnet blev anbragt i pleje.
 • Brug navnet på sognet til at finde barnet i ‘Sogneregister vedr. plejebørn på landet’ (her på siden).

Eksempler

Eksempel 1. Perioden 1799-1870

Christine Uggeløse, født 1823, plejebarn 1836, konfirmeret 1839, findes i:

 • Almisseprotokol 1815-1855.
 • Plejebarnsprotokol, 1836.
 • Tilsynsprotokol for konfirmeret ungdom’, 1837-1842.
 • Eksempel 2. Perioden 1867-1898

Holger Sivertsen, født 1867, plejebarn 1880, konfirmeret 1881, findes i:

 • Almisseprotokol for plejebørn på landet, 1867-1912.
 • Holger Sivertsen blev anbragt på opdragelsesanstalten Flakkebjerg og findes derfor ikke i tilsynsprotokollen (Børn under tilsyn).

Eksempel 2. Perioden 1899-1912

Kaj Tofte, født 1902, plejebarn 1906, konfirmeret 1916, findes i:

 • Tilsynsprotokol for konfirmerede drenge, 1904-1918. Han bor i Melby.
 • Sogneregister vedr. plejebørn på landet, 1875-1907, under Melby. Hans almissenr. er 3150.
 • Almisseprotokol for plejebørn på landet nr. 3150.

Eksempel 3. Perioden 1913-1925

Dagny Jansen, født 1906, plejebarn 1909, konfirmeret 1921, findes i:

 • Tilsynsprotokol for konfirmerede piger, 1906-1924. Hun bor i Herfølge.
 • Sogneregister vedr. plejebørn på landet, 1910-1925, under Herfølge. Hendes almissenr. er 3352, men almisseprotokollen er ikke bevaret.