Digitale matrikelkort

Søg på enten adresse eller matrikelnummer i en kortbaseret udgave af de tre store københavnske matrikuleringer. Det er også muligt at hente matrikelkortene i forskellige dataformater, så du selv kan arbejde videre med data.

Søg i de digitale matrikelkort

Kortene omhandler de tre store københavnske matrikuleringer i 1689, 1756 og 1806.

På kortet kan du vælge hvilken matrikulering, du er interesseret i og indtaste matrikelnummer eller adresse. Du kan også via kortet vælge en bestemt matrikel og få oplyst kvarter og matrikelnummer.


Hent data og brug det til nye formål

De digitale historiske matrikelkort kan fx:

  • anvendes i særlige kortprogrammer
  • integreres i eksisterende og fremtidige hjemmesider
  • anvendes som skelet til kortlægning af historiske kilder
  • I modsætning til et skannet kort bestående af pixels består et vektorbaseret kort af områder, fx én matrikel, defineret geografisk ud fra dets koordinater.

Til hver vektorbaseret matrikel kan der knyttes en database med oplysninger om matriklens nummer m.m. – men der kan også tilknyttes forskellige historiske oplysninger. Hermed bliver det muligt at kortlægge og visualisere historiske data.

Download kortene

Hvis du selv ønsker at arbejde videre med kortene, skal du have et særligt GIS-program, dvs. et Geografisk Informations System. Blandt de mest anvendte er MapInfo og ArcGIS. Begge programmer er udbredte inden for undervisningssektoren og den offentlige og private sektor.

Hvis du som privat ønsker at arbejde med kortene, kan du gratis downloade open-source programmet QGIS, eller det ligeledes gratis Google Earth.

Emner

Se mere indhold om ,