Københavns Stadsarkivs opgaver

Københavns Stadsarkiv er et byarkiv - også kaldet et offentligt §7-arkiv. Stadsarkivet indsamler arkivmateriale fra Københavns Kommunes forvaltninger og institutioner. Det gælder både papirsager og digitalt skabte data.

Formidling

Stadsarkivet formidler historier om byen, dens indbyggere og udvikling. Det sker på læsesalen og hjemmesiden, gennem udstillinger og foredrag.

Desuden samarbejder Stadsarkivet med forskere og med undervisere på Københavns Universitet om undervisning af historiestuderende. Mange studerende vælger at skrive et bachelorprojekt, et speciale eller lignende med udgangspunkt i materiale fra Stadsarkivet.

Digitalisering

Stadsarkivet arbejder løbende med at digitalisere arkivmateriale. Både det skriftlige og det billedbårne. Det sker for at kunne stille materialet til rådighed på nettet, så endnu flere kan benytte det.

Frivillige hjælper med at gøre dele af samlingerne søgbare ved at indtaste oplysningerne fra det historiske materiale.

Bevaring af papir- og datamateriale

Stadsarkivet har mere end 40 kilometer papirarkivalier. Det svarer omtrent til afstanden fra København til Hillerød. Hertil kommer en stadig voksende datamængde, der kan tælles i terabytes.

Stadsarkivet indsamler også privatarkiver fra mennesker, virksomheder og foreninger med tilknytning til København. Arkivet har bla. en samling på mere end tre tusinde erindringer, hvor københavnere fortæller om deres barndom, opvækst og liv i København.

Netværk og samarbejde med andre kommunearkiver

Ud over at indsamle Københavns Kommunes eget materiale driver arkivet også NEA (Netværket Elektronisk Arkivering), der er en formaliseret digital arkivorganisation bestående af 29 danske kommuner. NEA tilbyder en lang række specialiserede ydelser, der knytter sig til den lovomfattede digitale arkivering af kommunale data.

Stadsarkivet har udviklet arkivdatabasen Starbas – et registreringssystem, der i bruges af 20 kommunale arkiver.

Offentligt arkiv

Københavns Stadsarkiv er som offentligt arkiv underlagt arkivlovens bestemmelser og en stor del af arbejdet i arkivet sker i medfør af arkivloven.