Papirmateriale

Læs om reglerne for håndtering af papirarkivalier. Hvad skal bevares, og hvad kan kasseres efter administrativ brug? Hvordan er det hensigtsmæssigt at indrette jeres papirarkiv? Hvordan foregår en aflevering til Stadsarkivet?