Bolignød

Fra midten af 1850’erne til begyndelsen af 1900-tallet mente et flertal af Borgerrepræsentationen, at kommunen ikke skulle bygge boliger og agere konkurrent til det private boligmarked. Holdningen ændrede sig i takt med, at bolignøden tog til.

Baggården i Pilestræde 8. Gårdinteriør mod forhusets facade. Nedslidt bindingsværk med svalegange. Til venstre står lokummerne. Ca. 1880. Foto: Fotograf ukendt, Københavns Museum.
Emner

Se mere indhold om , ,