Digitalisering af fotos

Tips til at scanne fotos, så de digitale filer bliver i en god kvalitet, der kan afleveres til Københavns Stadsarkiv.

Scan selv eller vælg en privat leverandør

Du kan selv digitalisere fotos med en scanner (vi kan anbefale EPSON V800).

Du kan også booke en scanner i Digitaliseringsværkstedet.

Du kan få det gjort hos en professionel leverandør.

Retningslinjer for scanning

Når du scanner, så følg disse principper:

Digitaliser fra originalen, hvis den findes. Tag udgangspunkt i negativ, dias eller glasplade frem for en papirkopi.

Kvalitet

Digitalisering af papirbilleder under 10 cm på længste led: 600 dpi

Digitalisering af papirbilleder over 10 cm på længste led: 400 dpi

Digitalisering af negativ/dias: 2400 dpi

Glasplader: 1200 dpi

Vælg 24 bit farve

Filformat

Digitalformatvalg: TIFF ukomprimeret.

Alternativt JPG i højeste kvalitet (dvs. mindst komprimering)

Navngivning af filer

Brug et fortløbende unikt nummer.

Beskrivelse af fotografier

Lav en beskrivelse i listeform og hver opmærksom på at følgende oplysninger er nedskrevet for hvert billede:

  • filens unikke nr. (filnavnet)
  • fotograf (hvem har taget billedet)
  • tidspunkt (hvornår billedet er taget – kendes datoen ikke kan du skrive en periode, fx 1986-1989)
  • sted (fx adresse)
  • personer på billedet
  • hvad der foregår på billedet (motivet, begivenheden, anledningen)