Privatarkiver

Et privatarkiv er arkivmateriale afleveret af en privatperson, en institution eller et privat firma. Københavns Stadsarkiv modtager på nuværende tidspunkt ikke privatarkiver.

Privatarkiv – Hvad er det?

Et privatarkiv er arkivmateriale afleveret af en privatperson, et privat firma eller institution.

Fra privatpersoner er der oftest tale om en samling af personlige papirer, attester, fotografier, breve eller dagbøger. Fra firmaer og institutioner kan det være regnskaber, forhandlingsprotokoller, referater, årsrapporter, festtaler og beslutningsoplæg.

Arkivet modtager pt. ikke privatarkiver

Københavns Stadsarkiv har pt. lukket for modtagelse af privatarkiver.

Om privatarkiver

Offentlige institutioner har pligt til at aflevere dele af deres materiale til arkiverne, men private personer, institutioner og firmaer har ikke afleveringspligt.