Embeder og bevillinger

Find information om hvem der har haft officielle embeder og særlige bevillinger.

Sorthvid foto af gadefacade.

Embeder og bevillinger 1739-1934

I to forskellige protokoller med embeder og bevillinger kan du slå op, hvem der haft officielle embeder og særlige bevillinger.

  1. Stadens betjeninger 1739-1934 giver overblik over, hvem der i København har været udpeget til vigtige embeder som eks. rodemester og kornmåler.
  2. Protokollen over udfærdige bevillinger 1858-1932 viser hvem Magistraten har tilladt at være eks. handlende med klude og ben og pantelåner.

Find embeder og bevillinger

  • Find embeder i Stadens betjeninger 1739-1934
  • Find bevillinger i protokollen over udfærdige bevillinger 1858-1932


Embeder – Stadens betjeninger 1739-1934

Rodemestre og arrestforvaltere, klokkere, kornmålere og saltdragere var nogle af de embedsmænd og hverv, der fik en særlig tilladelse eller bestalling fra byens magistrat. I protokollen over stadens betjeninger kan du finde navnene på, hvem der havde hvilke hverv hvornår.

Protokollen går fra 1739-1934. Størstedelen af indførslerne er fra 1700-tallet, mens enkelte erhverv går helt frem til 1934. Protokollen er en arkivskabt hjælpemiddel, det vil sige en arkivar har siddet og gennemgået andre kilder og oversigter over ansatte i kommunen og indskrevet det i protokollen. Det betyder også, at man kan finde eksempler på embeder og bevillinger der ikke er kommet med i protokollen.

Sådan gør du

Forrest i protokollen er der et alfabetisk register. Her finder du de enkelte embeder og bevillinger med henvisning til et sidetal. På siden finder du navnene på de personer, der har haft hvervet, ofte er det også angivet, hvornår de havde det.


Protokol over bevillinger 1858-1932

Protokollen blev indført ifm. næringsloven fra 1857 og indeholder bevillinger fra magistratens 1. afdeling. Det er bevillinger, der ikke krævede borgerskab og som var tidsbegrænsede til personer, der ikke kunne opnå borgerskab.

Indledningsvis er det bevillinger til at drive erhverv som eks. handlende med klude og ben, pantelåner, herberger og jordemoder. Med tiden kommer der optræder der også andre erhverv indenfor detailhandel, eks. handlende med udenlandsk frugt, vognmand og værtshusholder.

Sådan gør du

Protokollen er inddelt efter år. Under hver indførsel, er der oplysninger om dato for, journalnummer, informationer om modtageren som navn og fødselsoplysninger, type af bevilling og gebyr for bevillingen. Du kan bruge protokollen, hvis du søger overblik over, hvem og hvilke erhverv der fik bevillinger i særlige perioder.

Søger du en navngiven person person, kan du se efter i navneregistret til protokollen. Det er arkivskabt og indeholder de samme oplysninger som protokollen, men er inddelt efter efternavn og er søgbart. Find link til registret nedenfor.

Dokumenter fra ansøgningen

Både protokollen og navneregistret henviser til et nummer for en journalsag for bevillingen i arkivet fra Magistratens 1. afdeling. I sagen kan man finde de dokumenter, der har indgået i ansøgningen og behandlingen af den. Det kan være ansøgning, attester og skrivelser fra kommunen.

Hvis du vil finde en journalsag til en bevilling, kan du bestille sagen til læsesalen. I bestillingen vælger du pågældende år og til slut kassen med det tilsvarende journalnummer. Find link til Starbas nedenfor.