Københavnerkort på Historisk Atlas

Vi har lagt 15 historiske kort over København på Historisk Atlas. Kortene er refereret op mod moderne kort, så det er muligt at sammenligne præcise lokaliteter før og nu. Blandt de 15 kort er Geddes eleverede kort fra 1761.

På historisk Atlas kan du holde forskellige kort ind over hinanden med den såkaldte tidslup.
Emner

Se mere indhold om

Her finder du kortene

Følg Københavns udvikling fra fæstningsby til moderne storby med 15 udvalgte kort på Historisk Atlas.

Zoom ind på København. Under ”kort” kan du på en liste vælge det kort, du vil se. Brug tidsluppen under ”værktøjer”, hvis du vil sammenligne kort.

15 kort udvalgt blandt 700 kort og tegninger

Stadsarkivet lagde i midten af december 2014 knap 700 digitaliserede kort og tegninger på nettet i Kildeviseren. I denne store samling har vi udvalgt 15 perler til Historisk Atlas. Det første kort er fra 1658. De sidste fra 1950. Sammen med de landsdækkende kort, der allerede ligger på Historisk Atlas, vil kortene give en mulighed for at følge byens udvikling fra en fæstningsby gemt bag høje volde til en moderne storby.

Sammenlign steder med kortene på Historisk Atlas

Kortene på Historisk Atlas er refereret op mod moderne kort med såkaldte geokoordinater. Det gør det muligt at sammenligne steder, du finder særligt interessante, på tværs af tid. Med tidsluppen kan du på lægge kortene ind over hinanden og se ændrede vejforløb, eller hvor voldene lå i forhold til vores dages byrum.

Et helt særligt kort i samlingen – Geddes kort fra 1761

Blandt de kort, der nu kan ses på Historisk Atlas, er Geddes eleverede kort fra 1761. – Et kort som vi betragter som en absolut perle i samlingen. Kortet, der brillerer med både præcision og detaljerigdom, er en helt central kilde til belysning af Københavns historie i 1700-tallet. Du kan også se Geddes kort på kbharkiv.dk/1761 sammen med film og artikler om både kortet og 1700-tallets København.

Om Historisk Atlas

Historisk Atlas er en digital og interaktiv indgang til materiale, som normalt kræver besøg på et arkiv, bibliotek eller museum. Her kan du via kort navigere dig rundt mellem kulturarv fra hele Danmark. Historisk Atlas er under stadig videreudvikling og drives som et samarbejde af alle de institutioner, der bidrager.

Emner

Se mere indhold om