Svireklubben

Har du har deltaget i Erindringsklubben eller Thorvaldsenklubben og vil du gerne fortsætte de fælles erindringsoplevelser? Så er Svireklubben noget for dig.

Et frivilligt fællesskab

Svireklubben er et frivilligt fællesskab for tidligere deltagere i Erindringsklubben på Københavns Stadsarkiv og Thorvaldsenklubben på Thorvaldsen Museum.

Hensigten med Svireklubben er at skabe varige netværk mellem deltagerne i Erindringsklubben, så de kan fortsætte med at ses med andre seniorer i større eller mindre grupper, når de 12 ugers forløb i Erindringsklubben eller Thorvaldsenklubben slutter.

Som medlem af Svireklubben, kan du foreslå og selv stå for arrangementer som skriveværksteder, byvandringer, kunst- og kulturarrangementer- og indbyde andre medlemmer til at deltage.

Svireklubben er din klub

I Svireklubben kan du:

  • Tage initiativ til kulturelle og sociale aktiviteter i større eller mindre grupper
  • Deltage i aktiviteter arrangeret af andre medlemmer af Svireklubben

Svireklubben er drevet af medlemmerne selv og det er medlemmerne, der tager initiativer til de aktiviteter, der foregår i Svireklubben. Du kan byde ind med din viden og dine erindringer. Det kan være til et foredrag, en udflugt, et museumsbesøg, en biograftur, en quiz eller noget helt andet. Det er kun din fantasi, der sætter grænserne.

Udover de frivilligt drevne tiltag, vil der med jævne mellemrum også komme tilbud fra Københavns Stadsarkiv og Thorvaldsens Museum.

Som medlem af Svireklubben kan du få nyt om, hvad der foregår i Svireklubben, ved at tilmelde dig Svireklubbens nyhedsbrev.

Hvad gør vi?

Svireklubben administreres af facilitatorerne Lise Falck Hansen og Ingeborg Philipsen, som vurderer forslag til aktiviteter, og udsender nyhedsbreve til medlemmerne om arrangementer. Desuden vurderer facilitatorerne om de aktiviteter medlemmerne foreslår, ligger inden for Svireklubbens formål og ressourcer.

Alle kan byde ind med en ide, så sørger vi for, at idéen kommer med i nyhedsbrevet og dermed når ud til medlemmerne i Svireklubben.

I det omfang det er muligt, vil Thorvaldsens Museum og Københavns Stadsarkiv stille lokaler til rådighed for aktiviteter i Svireklubben. Alternativt kan aktiviteterne foregå i det offentlige byrum, privat eller på en kulturinstitution i byen.

Har du en idé?

Har du en idé skal du blot sende os en mail på e-mail: erindringsklubber@kk.dk med:

  • Titel (hvad kalder du arrangementet eller fællesskabet?)
  • Beskrivelse af arrangementet max 7 linjer.
  • Dato og Tidspunkt (hvornår skal I mødes?)
  • Sted (hvor skal I mødes?)
  • Antal deltagere (hvor mange kan deltage?)
  • Hvem der er ansvarlig for arrangementet (fulde navn, mail og telefonnummer, så vi kan få fat i dig)

Det er initiativtagerne, der er tovholdere og dermed ansvarlige for tilmelding til og afvikling af arrangementerne. Tilmeldinger foregår via Svireklubbens facilitatorer, for at undgå offentliggørelse af private email-adresser.

Arrangementer, der reklameres i Svireklubbens nyhedsbrev er åbne er for alle medlemmer i Svireklubben.

Tilmelding sker som udgangspunkt efter ”først til mølle” princippet.

Såvel tovholder som deltagere i Svireklubbens arrangementer skal overholde Svireklubbens krav til respektfuld omgangstone og læse rådene om “Det gode samvær”.

Lav en efterlysning

Hvis du kunne tænke dig at finde sammen med andre om at lave aktiviteter i Svireklubben, kan du skrive en efterlysning i Svireklubbens Nyhedsbrev. Det kunne for eksempel være at finde andre medlemmer, der vil være med til at lave en tekstilklub, en strikkeklub, en udflugt eller noget helt andet.

Skriv din efterlysning til erindringsklubber@kk.dk.

Se nuværende efterlysninger nederst på denne side.


Arrangementer 2024


Denne oversigt viser Svireklubbens faste månedlige arrangementer. Du kan modtage informationer om programmer for caféer og klubber ved at tilmelde dig nyhedsbrevet (se link nedenfor). Arrangementerne er åbne for alle nuværende og tidligere deltagere i henholdsvis Erindringsklubben og Thorvaldsenklubben.

Åben erindringscafe på Københavns Stadsarkiv

Vi holder ‘Åben Erindringscafe‘ sidste mandag hver måned på Københavns Stadsarkiv. Her kan I mødes omkring forskellige aktivieteter, som for eksempel foredrag og film-forevisninger om Københavns historie. Andre gange finder vi dokumeter og andre sjove ting frem fra magasinerne, som vi vil tale om sammen. Måske bliver der også tid til quizzer. Fælles for alle aktiviteterne er, at der bliver givet tid til at I kan få talt sammen om dagens tema ligesom I allerede kender det fra erindringsklubberne.

Alt efter hvilken form for aktivitet, det drejer sig om, og hvilket lokale, vi benytter, vil antallet af pladser variere fra gang til gang. Der kræves tilmelding og vi vil selvfølgelig altid prøve at få plads til så mange som muligt.

Åben Erindringscafé afholdes generelt den sidste mandag i hver måned klokken 15.30 – 17.00 – se nyhedsbrevet for at se næste måneds tema.

(Der er ingen café i december 2023, men i stedet både et Svireklubmøde og en Café Thorvaldsen.)

Thorvaldsen Café på Thorvaldsen Museum

På Thorvaldsen Museum afholder vi ‘Thorvaldsen Café‘ den første onsdag i hver måned. I Thorvaldsen Café laver vi forskellige aktiviteter med udgangspunkt i Thorvaldsens liv og kunst og de ting, der sker på museet generelt. For eksempel vil I få mulighed for at høre om tankerne bag nye udstillinger eller høre foredrag, som optakt til gode samtaler. Andre gange vil vi værter stå for aktiviteterne.

Alt efter hvilken form for aktivitet, det drejer sig om, og hvilket lokale, vi benytter, vil antallet af pladser variere fra gang til gang. Der kræves tilmelding og vi vil selvfølgelig altid prøve at få plads til så mange som muligt.

Café Thorvaldsen afholdes generelt den første onsdag i hver måned klokken 15.30 – 17.00 – se nyhedsbrevet for at se næste måneds tema.


Tilbud fra de eksisterende Svireklubsgrupper


Skriveklubben

  • Sidste onsdag i hver måned kl. 10.00 – 12.00.
  • Mødested: Københavns Stadsarkivs læsesal på Rådhuset.

Har du lyst til at skrive dine erindringer, men svært ved at komme i gang? Eller vil du gerne have gode råd til, hvordan du skal skrive dem, så er Skriveklubben måske noget for dig. Skriveklubben er et skrivefællesskab på Københavns Stadsarkiv, drevet af frivillige. I Skriveklubben aftales det fra gang til gang, hvem der er “på” dvs. sender en tekst rundt til alle, og læse op på næste møde. Der er 2 der fremlægger hver gang, så det skal være korte indlæg, for at der er tid til at snakke, komme med tilbagemeldinger mm. Skriveklubben taler både om indhold, form og sprog.

Lis fra Skriveklubben fortæller: ”Jeg oplever at vi lærer af hinanden, bliver opmærksomme, på nye ting. Men det vigtigste er respekten og trygheden. Vi går ind for at være venlige, respektfulde over for hinanden. Men naturlige også ærlige- på den hensynsfulde måde.”

Skriveklubben består p.t. af 8 medlemmer, og der er plads til max 10. Der er derfor plads til nye deltagere i Skriveklubben.

Tilmelding: skriv til erindringsklubber@kk.dk

Foderbrættet

Foderbrættet er et online socialt tilbud, hvor deltagerne mødes hver tirsdag og torsdag kl. 12-13 og taler om løst og fast, nogle gange med et fastsat emne. Her er alle velkomne til at deltage.

Skriv til erindringsklubber@kk.dk, hvis du kunne tænke dig at være med i Foderbrættet, så sender vi beskeden videre.

IT-hjælp

John, som tidligere har været med i Skriveklubben, tilbyder desuden at hjælpe med it-problemer og brug af computere, samt oplæg om mulighederne i de nye kunstig-intelligens-søgemaskiner, ”AI” og ”ChatGPT”. Skriv til erindringsklubber@kk.dk, så sender vi beskeden videre til John.

Hjælp til at scanne fotos m.m. i Valby Kulturhus

Vi lovede til Svireklubmødet at sende flere informationer om værkstedet i Valby Kulturhus, hvor man kan få hjælp til at få scannet sine fysiske billeder, digitaliseret sine VHS-film, overspillet sine kassettebånd, osv. så man kan få større gavn af dem. Her kan I læse om værkstedet, hvor man kan digitalisere sine familieminder: