Svireklubben

Har du deltaget i Erindringsklubben og vil du gerne holde kontakten? Så er denne side for dig.

Når din klub slutter

Har du har deltaget i Erindringsklubben, Thorvaldsenklubben eller Byvandrerklubben og vil du gerne fortsætte de fælles erindringsoplevelser? Så er Svireklubben noget for dig.

Svireklubben

I Svireklubben er alle tidligere, nuværende og kommende deltagere fra klubberne inviteret til arrangementer, som på den ene eller anden måde relaterer sig til det tilbagelagte forløb.

Facilitator Britt Boesen er tovholder på Svireklubben og tidligere deltagerne byder ind med viden og erindringer, som kan udgøre en tur. Det kan være et foredrag, en udflugt, et museumsbesøg, en biograftur eller en quiz. Det er kun deltagernes fantasi og forbindelser, som sætter grænserne.

Sidder du inde med en evne eller en ide, som er et Svireklub-arrangement værdigt, så kontakt Britt Boesen på mail: jx75@kk.dk eller telefon 5149 8599.


Svireklubben
Sommer- og efterårsprogram 2021


Maleri og fotografi – Vilhelm Hammershøi

Onsdag den. 14. juli kl. 11.00 – 14.00

Museerne er kølige og ubefolkede om sommeren og Hammershøi er altid et besøg værd. Vi tager på Den Hirshspungske Samling og oplever særudstillingen FREMKALDELSER om Hammershøis brug af fotografiet. Her er et uddrag fra museets hjemmeside: Udstillingen handler om Vilhelm Hammershøis interesse for fotografiet, der udvikles i nært samarbejde med kunstnervennen Valdemar Schønheyder Møller. Hammershøi var på én gang optaget af fotografiet som visuelt og æstetisk udtryk, som samlerobjekt og som arbejdsredskab, ligesom han selv fotograferede på rejser og i sit hjem. Medbring gerne en madpakke til efterfølgende frokost i det grønne.

Billetbestilling: Museet anbefaler at man køber sin billet online, så de kan kontrollere besøgstallet. Køb din en billet til kl. 11.00 eller 11.30. Følg dette link: https://billet.hirschsprung.dk/kob

Mødested: Den Hirshspungske Samling, Stockholmsgade 20, 2100 København Ø.

Tilmelding: Britt Boesen jx75@kk.dk eller 5149 8599


En tur i Reservatet for truede ord

Tirsdag den 3. august kl. 11.00 – ca. 15.00

Nivaagaards Malerisamling har indrettet en del af deres park til truede ord. Vi tager afsted og ser om vi genkender ord og ved hvad de betyder. Museet skriver om Reservatet for truede ord: En række gode ord er ved at forlade vores sprog. Derfor har vi i parken ved Nivaagaards Malerisamling oprettet et Reservat for truede ord. Løbende vil ca. 100 truede ord befinde sig i parken. Kom og find et ord, du vil hjælpe med at bevare. Tag det med hjem i tankerne og brug det næste gang, du skal tale med eller skrive til en ven eller en slægtning, så hjælper du ordet på rette vej igen. Medbring gerne en madpakke til frokost i det grønne.

Mødested: Nivaagaards Malerisamling, Gammel Strandvej 2, 2990 Nivå.

Tilmelding: Britt Boesen på jx75@kk.dk eller 51498599


Gåtur i Nordhavn og lidt af Holmen

Onsdag den 18. august kl. 11.15 – ca. 15.00

Vi vandrer i roligt tempo rundt i den gamle Frihavn og hører Kjeld Bentzen fortælle om de gamle og nye bygninger og deres anvendelse. Ved Langelinje tager vi havnebussen over til området bag Operaen. Turen slutter ved Nord Atlantens Brygge, som er tæt på et bus 2A- stoppested. I alt går vi 5-6 km med mange brosten og trapper. Medbring en madpakke, rejsekort og andre normale fornødenheder. Hvis det regner klokken 10:30 er turen aflyst.

Mødested: Nordhavn S-togs station. Bus 14 og 23 går også hertil.

Tilmelding: Britt Boesen på jx75@kk.dk eller 51498599


Blandt Thorvaldsens gemmer

Onsdag den 25. august kl. 10:00 – 12:00

Thorvaldsen opbyggede i løbet af sit mangeårige ophold i Rom en omfattende samling af antikke signet- og ringsten. De udskårne smykkesten, også kendt som gemmer, var formodentlig den del af samlingen, som stod Thorvaldsens hjerte nærmest. Gemmerne blev oprindelig brugt til at forsegle vigtige dokumenter. For Thorvaldsen var gemmesamlingen et vigtigt arbejdsredskab og kunstnerisk inspirationskilde. Men hvad var det, som fascinerede ham ved de antikke smykkesten – og hvilken interesse vækker de i os i dag? Dét undersøger vi sammen med museumsinspektør Kristine Bøggild Johannsen, som forbereder en udstilling om emnet, som åbner i foråret 2022

Mødested: Forhallen på Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K

Tilmelding: Britt Boesen på jx75@kk.dk eller 51498599


Cykeltur fra Østre Gasværkgrunden til B&W værftet

Onsdag den 15. september kl. 11.30 – 16.00

Vi tager en længere cykeltur på ca. 17 km, men i stille og roligt tempo, for vores guide Kjeld Bentzen vil fortælle om udvalgte bygninger og steder undervejs. Vi starter på Østerbro og ender i området omkring Holmen og Lynetten. Eventuelt med en tur ombord i Havnebussen. Medbring mad og drikke til frokosten undervejs. Turen slutter på Kogens Nytorv. Hvis det regner klokken 10:30 er turen aflyst.

Mødested: Poul Henningsens Plads Metrostation i gadeplan.

Tilmelding: Britt Boesen på jx75@kk.dk eller 51498599


Kulbanekvarteret anno 2021

Mandag den 27. september kl. 13.00 – 15.00

Vi genbesøger Kulbanekvarteret et år efter sidste års Svireklubtur dertil. Flemming Axelsen viser rundt og skriver bl.a.:
I de forløbne 6 år har et hold af lokale ildsjæle, i tæt samarbejde med områdefornyelsen Kulbanekvarteret, Københavns Kommune og et stort antal af arkitekter, gartnere, entreprenører og håndværkere lagt mange tusind timer i at skabe Kulbaneparken, en aktivitets- og oplevelses park for alle aldersgrupper. I mange år fremover vil Kulbaneparken nu danne rammerne for et utal af fællesskaber og Kulbaneparkens Venner, en lokal forankret forening, vil tilse at udviklingen ikke stopper her – så velkommen til en hyggelig tur. Kulbaneparkens Venner byder på en lille forfriskning når turen er færdig.”

Mødested: Vigerslev S-togsstation under viadukten.

Tilmelding: Britt Boesen på jx75@kk.dk eller 51498599


En Nørrebrodrengs erindringer

Onsdag den 13. oktober kl. 15.00 – 17.00

Peter Bagger Nielsen er årgang 1941 og han kommer og viser billeder og fortæller om sin drengetid på Nørrebro omkring Rundelen i fyrrerne og halvtredserne. Om mennesker, forretninger og huse, om livet i en almindelig familie og det der foregik omkring den.

Mødested: Københavns Stadsarkivs læsesal, Københavns Rådhus.

Tilmelding: Britt Boesen på jx75@kk.dk eller 51498599


Weekendværksted
Lav din egen erindringsbog og send den til tryk

Lørdag den 20. november og lørdag den 4. december.
Begge dage kl. 10.00 – 15.00

Kunne du tænke dig, at få dine egne erindringer ned på tryk. Sidde med dem i en fin bog med fotografier til? Hvis du gør, vil Kirsten Degn over to weekender vise, hvordan man bruger programmet Pixum. Her kan man sætte sin tekst og fotografier ind, og slutteligt sende den til tryk for egen regning. Prisen for at få trykt en bog på for eksempel 26 A4 sider er ca. 250 kr. alt efter papirkvalitet og indbinding. Kirsten har selv brugt programmet til at lave en erindringsbog og flere fotobøger. Begge dele vil hun vise frem på kurset.

Du kan deltage og lære programmet at kende. Eller endnu bedre, gør din tekst og billeder klar til første weekend. Man lærer bedre, når man sidder med en rigtig opgave. Bogens størrelse og omfang bestemmer du. Det kan være primært billeder eller primært tekst. Den kan være fem sider eller 30. Jo flere sider, jo mere tid skal du regne med at bruge på redigering mellem første og anden weekend. Lav din egen fine bog for din egen skyld eller få den trykt til hele familien, så er julegaverne i hus. Deltagelse kræver, at man medbringer sin egen bærbare pc. Kirsten har udarbejdet noget forberedelsesmateriale, som man modtager ved tilmelding.

Mødested: Københavns Stadsarkivs læsesal, Københavns Rådhus.

Tilmelding: Britt Boesen på jx75@kk.dk eller 51498599


Introduktion til Thorvaldsens digitale arkiv

Onsdag den 15. december kl. 15.00 – 17.00

Den ordblinde billedhugger Bertel Thorvaldsen efterlod sig flere tusinde breve, værkstedsregnskaber, lejlighedssange, husholdningsregnskaber og mange andre papirer, der vidner om et langt levet liv. I dag kan det hele læses på nettet på sitet Arkivet, Thorvaldsens Museum, men hvis du har lyst til at høre mere om brevenes historie, om arbejdet med at tilgængeliggøre det enorme materiale og om de mange historier, der gemmer sig i de gamle kilder, så skal du besøge Thorvaldsens Museum denne tirsdag.

Mødested: Forhallen på Thorvaldsens Museum, Bertel Thorvaldsens Plads 2, 1213 København K

Tilmelding: Britt Boesen på jx75@kk.dk eller 51498599