Indtastning af folkeregisterkort

Vær med til at indtaste folkeregisterkort, så de kan blive søgbare for slægtsforskere og historikere. Vi taster serien af hovedkort, døde 1923-32.

Skrivende kvinde siddende foran kartoteksskuffer.

Om projektet

I mere end 100 år har København haft sit eget folkeregister. Københavns Folkeregister har virket som en vejviser over alle københavnere siden det blev grundlagt den 1. februar 1923. Oplysninger om fødsel, navn, børn, ægteskab og bopæl er blevet skrevet på papkort og gemt i store kartoteksskuffer.

I dette projekt indtaster vi folkeregisterkort som omhandler københavnere, der døde mellem 1923-1932. Det er således ikke alle folkeregisterkort fra denne periode, der indgår i projektet.

Formålet med indtastningen er at gøre informationerne søgbare for bl.a. slægtsforskere, samt at skabe et datagrundlag for historisk forskning i demografi, sundhed og sociale forhold.