Politiets mandtaller er (næsten) færdigregistreret

Takket være en stor indsats fra frivillige indtastere er registreringen af Politiets mandtaller nu næsten komplet. Tilbage står kun at rette de oplysninger, som er blevet fejlmeldt af brugerne.

Sådan ser mandtallerne ud i Kildeviseren
Emner

Se mere indhold om

Alle filmruller med mandtaller er gennemgået

Siden juli 2014 har frivillige hjulpet os med at grovregistrere Politiets mandtaller. De registrerede mandtaller blev i december 2014 tilgængelige på nettet i Kildeviseren. Grovregistreringen er nu færdig og i alt 7315 filmruller er blevet gennemgået og opdelt i gader, måneder og år.

Brugerne af mandtallerne har rapporteret fejl

Siden mandtallerne kom på nettet i december 2014 har brugerne kunne rapportere, hvis de opdagede en fejl. En fejl kan fx være at en række billeder er registreret under det forkerte år.

Disse fejl skal nu rettes før grovregistreringen er komplet.

Billeder som er fejlrapporteret er ikke tilgængelige på nettet i Kildeviseren.

Fejlretningen går nu i gang

De fejlrapporterede billeder vil blive lagt op til registreringen i mindre portioner. Registreringen sker på samme måde som før, nemlig i grovregistreringsmodulet. Når der er billeder klar til gennemgang, vil det blive annonceret i Forum på Politiets registerblade.

Når der ikke er billeder, der kan gennemgås, sker der ikke noget, når man klikker på knappen ”Hent tilfældig filmrulle” i grovregistreringsmodulet.

Så snart et billede er fejlrettet vil det blive tilgængeligt i Kildeviseren.

Emner

Se mere indhold om