Kongens foged har sat en families indbo på gaden, da de ikke har betalt huslejen. År: Ca. 1908. Foto: Fotograf ukendt, Københavns Museum

Foredrag: Få historien om det turbulente boligmarked i København i begyndelsen af 1900-tallet.

I begyndelsen af 1900-tallet oplevede mange europæiske storbyer en voldsom bolignød.

I København udsprang bolignøden af de økonomiske følger af 1. verdenskrig og bankkrisen i 1908, der resulterede i et fuldstændigt stop i boligbyggeriet.

I takt med at boligmanglen steg til et kritisk niveau, begyndte en lang række boligudlejere at udnytte situationen. Husværterne opkrævede i visse tilfælde en helt ublu høj husleje og smed for et godt ord dårlige betalere på gaden.

Derfor så kommunen sig nu nødsaget til at tage nye ”midlertidige” beføjelser i brug, der blandt andet overskred den ukrænkelige ejendomsret.

Eftermiddagens foredragsholder er stud.mag. i historie Jeanne Mylund Jeppson fra Saxo-Instituttet på Københavns Universitet.

03.
september
Tid
Lokation
Københavns Stadsarkiv
Pris
50 kr.