Udstilling om bæredygtig arkitektur

Se udstillingen Drawing on the Archives i Rådhushallen 14. - 18- november. Udstillingen er en del af forskningsprojektet City Memories som Københavns Stadsarkiv deltager i sammen med stadsarkiverne i Stockholm og Budapest.

Arkitekttegning

Udstilling på Københavns Rådhus

Fra den 14.-18. november 2023 kan du opleve udstillingen Drawing on the Archives i Rådhushallen. Her præsenterer arkitekturstuderende fra Det Kongelige Akademi deres semesterprojekter med fokus på transformation, kulturarv og bæredygtighed.

På udstillingen kan du få indblik i hvordan eksisterende bygninger kan transformeres og bruges på ny, når man arbejder med bæredygtighed.

Arkitekturstuderende arbejder med originale arkitekttegninger

De studerende på kandidatuddannelsen i Kulturarv, Transformation og Restaurering ved Det Kongelige Akademi har gennem to semestre anvendt Københavns Stadsarkivs historiske kort, fotografier og arkivtegninger som kritisk grundlag for deres studieopgaver. I udstillingen får du muligheden for at komme tæt på de studerendes arbejdsproces.

I foråret 2023 fremstillede kandidatprogrammet forslag til nye indgange til Nationalmuseet. Modellerne, der udstilles i Rådhussalen, viser de studerendes bud på hvordan museets eksisterende indgange mod Vester Voldgade, Stormgade og Frederiksholm Kanal kan transformeres og museet gøres mere tilgængeligt for publikum.

I efteråret 2023/2024 arbejder de studerende med transformationer af Amager Koblingsstation og Gasværksvejens Skole. På udstillingen vises registreringer, optegninger og analyser fra efterårets semesterprojekts første fase. Arbejdet er udført på baggrund af originalmateriale fra arkivet og vil danne grundlag for de studerendes forslag til transformation af de to bygninger.

Materialet giver tilsammen et unikt indblik i, hvordan fremtidens arkitekter arbejder i krydsfeltet mellem bæredygtighed, arkitektur, transformation og kulturarv.

To personer kigger på arkitekttegninger
De originale arkitekturtegninger danner grundlaget for de studerendes arbejde med bygningerne. De tager højde for det eksisterende materiale, når de skal producere nye forslag. Billedet er taget på Københavns Stadsarkivs læsesal, 2023.

Bæredygtig arkitektur

Det er veldokumenteret, at transformation og restaurering af eksisterende bygninger kan bidrage væsentligt til at reducere udledningen af drivhusgasser og reducere brugen af ressourcer. Ved at bevare og omforme eksisterende bygninger, undgår man det store ressourcespild, der kommer med nybyggeri. Det er imidlertid afgørende, at det sker samtidig med, at bygningernes arkitektoniske og kulturhistoriske værdier fastholdes og styrkes.

Som et led i dette, bruger de studerende arkivmateriale som baggrund for deres analyser og opmålinger. Ved at være lydhøre og respektere det eksisterende, giver det muligheden for at bevare og omforme på en meningsfyldt måde. Det er ikke kun bæredygtigt, fordi det reducerer udledningen, men også fordi vi passer på bygninger, som vi holder af og som eksisterer i harmoni med by og borgere.

Intentionen med udstillingen er derfor at vise, at det kun er muligt at tænke og handle bæredygtigt på et oplyst og veldokumenteret teknologisk, kulturhistorisk og æstetisk grundlag.

Københavns Stadsarkitekt

Samlingen fra Stadsarkitektens Direktorats Tegnestue rummer godt 180.000 tegninger, som bliver opbevaret i Københavns Stadsarkiv. Tegnestuen eksisterede fra 1886 til 1998, hvor otte forskellige stadsarkitekter satte et stort præg på udformningen af København. Den enestående samling giver et unikt indblik i byens udvikling. Materialet består af oversigtstegninger, hovedtegninger og detailtegninger, som har dannet grundlag for myndighedsbehandling, udbud og byggeri.

I efteråret 2023 arbejder de studerende med to bygninger tegnet af arkitekten Hans Christian Hansen (1901-1978), der igennem hele sit arbejdsliv var tilknyttet Stadsarkitektens tegnestue. Hans tegninger bærer præg af en stor variation fra små detaljer til store hovedtegninger, der til sammen gør det muligt at gå i dybden med hans arbejdsproces. I 1960’erne tegnede han Amager Koblingsstation (1966-68) og senere tegnede han tilbygningen til Gasværksvejens Skole (1971). Begge bygninger er karakteristiske for hans arkitektoniske virke og er eksempler på tidens velfærdsarkitektur og moderne brutalisme.

Arkitekttegning
Amager Koblingsstation. Facade og snit i skala 1:100. Tegnet af Hans Christian Hansen, 14. november 1963.

En del af et forskningsprojekt

Udstillingen er en del af forskningsprojektet City Memories, som er støttet af Creative Europe og gennemføres i samarbejde med stadsarkiverne i Stockholm, København og Budapest. Forskningsprojektet har til formål at styrke kendskabet til og øge brugen af arkitekturtegninger fra europæiske arkivsamlinger.

Københavns Stadsarkivs delprojekt undersøger, hvordan brug af originale bygningstegninger – særligt fra Stadsarkitekten i København – kan bidrage til en bæredygtig bygningskultur ved at bevare og transformere bygningsmasse frem for at rive det ned. Ved at blive klogere på arkitekturstuderende og arkitekter som brugergruppe finder vi nye potentialer for vores samlinger.

Udstillingen er en del af programmet for Arkitekturhovedstad 2023, der året igennem fejrer, at København er valgt som arkitekturhovedstad i 2023 af UNESCO.