Byen på Tegnebordet

På Københavns Museum kan man fra 21. april opleve udstillingen 'Byens på Tegnebordet', hvor et lille udsnit af de ca. 180.000 tegninger, som er bevaret på Københavns Stadsarkiv efter Københavns Stadsarkitekt, kan ses.

Facadetegning af Hanssted Skole af Hans Chr. Hansen og F.C. Lund, 1956. Københavns Stadsarkiv.

Tegningssamlingen fra Københavns Stadsarkitekt

Stadsarkitektens tegningsarkiv repræsenterer en rejse gennem tiden, og giver et indblik i byens arkitektoniske og samfundsstrukturelle udvikling. Samlingen rummer ca. 180.000 arkitekttegninger.

Tegningssamlingen er enestående, fordi den rummer en tegnestues samlede produktion gennem godt 100 år: oversigtstegninger, hovedtegninger, detailtegninger, som har dannet grundlag for myndighedsbehandling, udbud og byggeri. Stor og småt er dokumenteret, og vidner om en tid med interesse for både de store linjer og den mindste detalje.

Udstillingen ‘Byen på Tegnebordet’ på Københavns Museum præsenterer et bredt udvalg af smukke tegninger af centrale bebyggelser i bybilledet: skoler, boliger, plejehjem, forsyningsvirksomheder, gadeinventar og eksempler på byplanlægning og byrumsdesign.

Se digitaliserede tegninger eller bestil til læsesalen

Skulle du få lyst til at udforske endnu flere tegninger end der er udstillet, er et større udvalg af tegningssamlingen digitaliseret og kan ses på kbhbilleder.dk.

Hele samlingen er desuden registreret i Starbas, hvorfra der kan bestilles enkelttegninger til gennemsyn på læsesalen.

Tegnestuen har tiltrukket de bedste arkitekter

Stadsarkitektens Direktorat i København rådede i perioden 1886-1998 over en af landets største tegnestuer, som tiltrak mange af tidens dygtige arkitekter, som har sat deres præg på byens huse og rum.

I samlingen findes tegninger af arkitekter som: F. C. Lund, Ib Lunding, Hans Chr. Hansen, Curt Bie, Viggo S. Jørgensen, Tage Rue, Johan Pedersen, Frode Jørgensen, Arne Jacobsen, Flemming Lassen, Karen og Ebbe Clemmensen, Tove og Edvard Kindt Larsen og Nils Koppel.

Arne Jacobsen arbejdede som helt nyuddannet i stadsarkitektens direktorat i årene 1927-1929, hvor han bl.a. stod bag tegningerne til indgangspartier og friluftsscenen i Enghaveparken på Vesterbro.

Arkitekten Hans Christian Hansen var hele sit arbejdsliv tilknyttet Stadsarkitektens Direktorat, hvor han bl.a. havde et frugtbart kunstnerisk samarbejde med Stadsarkitekt F.C. Lund og sin gamle studiekammerat Viggo S. Jørgensen. Blandt hovedværkerne er Hansted Skole, plejehospitalet Ringbo og en række tekniske anlæg bl.a. Bellahøj Koblingsstation.

Skoler, forsyning, infrastruktur – Københavns historie set gennem byens huse

I den tidlige fase af tegnestuens historie skabte Københavns hastige vækst bl.a. et behov for opførelsen af 25 nye skoler. 14 af disse skoler stod Stadsarkitekt Ludvig Fenger for. Jagtvejens Skole er en af dem. Siden opførelsen har skolen gennemgået en lang række ombygninger og udvidelser, som alle kan følges i tegningssamlingen.

Forsyningsvirksomheden og de tekniske anlægs udvikling over tid er endnu et hovedområde i Stadsarkitektens produktion. To bygninger i Københavns Museums udstilling illustrerer spændvidden, nemlig Tinghøjbeholderen og Bellahøj Koblingsstation.

Tinghøjbeholderen – et såkaldt højdereservoir til opbevaring af vand for at udligne vandforbrugets svingninger i København, hvor almindelige mennesker ikke skulle komme, har Ib Lunding ikke kunnet lade være med at dekorere trappetårnene med mønstre, der danner stjernebilleder. En ganske anden æstetik finder man i betonbrutalismen i Hans Christian Hansens Bellahøj Koblingsstation.

Tinghøjbeholderen dekorerede facader, tegnet af Ib Lunding, 1950. Københavns Stadsarkiv.
Tinghøjbeholderen dekorerede facader, tegnet af Ib Lunding, 1950. Københavns Stadsarkiv.

Blandt de øvrige prosaiske, men for en storby helt centrale forsynings virksomheder finder man rensningsanlæggene. I 1893 vedtog Københavns Borgerrepræsentation en stor kloakreform. Nu skulle spildevandet fra toiletterne ledes helt ud i Øresund! 80 år senere opføres rensningsanlægget Lynetten, som en vigtig brik i Københavns Kommunes opfyldelse af Lov om Miljøbeskyttelse, som trådte i kraft i 1974.

Over 800 tegninger er også tilgængelige digitalt

I 2016 muliggjorde en bevilling af Dreyers Fond, at ca. 800 tegninger fra Stadsarkitektens samling blev digitaliseret og lagt på kbhbilleder.dk. Siden er flere tegninger kommet til.

Tegningerne blev udvalgt af en arbejdsgruppe bestående af fhv. Stadsarkitekt Otto Käszner, fhv. afdelingsarkitekt i Stadsarkitektens Direktorat Svend Haller Baggesen, fhv. seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek mag. art. Claus M. Smidt samt tidligere vicekontorchef i Stadsingeniørens Direktorat Jens Simonsen.

Gruppen, som med undtagelse af Otto Kaszner, som døde i 2919, også har medvirket til Københavns Museums udstilling, stod for udvælgelsen og beskrivelsen af de 30 bebyggelser og ca. 800 tegninger.