Nyt projekt om bæredygtighed og arkitekttegninger

Projektet ”City Memories” skal undersøge, hvordan historiske arkitekttegninger kan indgå i en bæredygtig bygningskultur. Københavns Stadsarkiv deltager sammen med bl.a. stadsarkiverne i Stockholm og Budapest.

Udsnit af arkitekttegning af Flæskehallens kølehus.

Tegninger fra Stadsarkitekten

Fra 1886-1998 havde Københavns Kommune sin egen tegnestue, der var med til at forme nutidens København. Da Stadsarkitektens tegnestue lukkede i 1998 blev ca. 180.000 tegninger overdraget til Københavns Stadsarkiv. Nu skal de originale tegninger fra Stadsarkitekten være med til at gøre fremtidens bygningskultur bæredygtig.

Internationalt projekt

Københavns Stadsarkiv deltager det næste halvandet år i projektet ”City Memories: Visualizing change in three European Capitals”. Det er et internationalt projekt om brugerinddragelse og arkitekttegninger. Projektet er støttet med EU-midler og gennemføres i samarbejde med stadsarkiverne i Stockholm, København og Budapest.

Samarbejde med Det Kongelige Akademi

Stadsarkivets projekt består af et samarbejde med arkitektuddannelsen ved Det Kongelige Akademi. Her skal studerende på kandidatuddannelsen i Kulturarv, Transformation og Restaurering gennem to semestre anvende Stadsarkivets historiske arkitekttegninger i deres studieopgaver. Ambitionen med samarbejdet er at gøre tegningerne til en væsentlig del af vidensgrundlaget for en fremtidig bæredygtig bygningskultur.

Samarbejdet med Det Kongelige Akademi skal dels styrke kendskabet til, og øge brugen af arkitekttegninger fra Københavns Stadsarkiv hos fremtidens arkitekter. Derudover skal Stadsarkivet lære, hvordan det bedre kan stille tegninger til rådighed for arkitekter.

Bæredygtige tegninger

Bag projektet ligger en idé om at bæredygtig bygningsrenovering kan forlænge bygningers levetid og erstatte nedrivninger. I den sammenhæng udgør de originale bygningstegninger en væsentlig del af analysearbejdet.

City Memories er støttet med EU-midler og fortsætter det næste halvandet år. Undervejs vil der blive afholdt konferencer, og med afsæt i studieprojekter vil der også blive udgivet publikationer og lavet udstillinger.