Indtast skoleprotokoller hos Danish Family Search

Københavns Stadsarkiv og Danish Family Search har indgået et samarbejde om indtastning af københavnske skoleprotokoller fra 63 forskellige skoler i perioden 1753-1937. På den måde vil vores fælles kulturarv blive lettere tilgængelig for flere.

Oehlenschlægergade friskole, 4. klasse (svarer til 3. klasse), 1902. Friskoler var gratis i modsætning til betalingsskoler. Begge var en del af kommuneskolen. Foto: Ukendt fotograf, Københavns Stadsarkiv
Emner

Se mere indhold om ,

Skolegangen har vi alle til fælles

Var farfar “god til sløjd, men elendig til regning”, doven i skolen eller fik han ligefrem en præmie i løbet af sin skoletid?

For mange slægtsforskere er skoleprotokoller endnu ukendt land, men de rummer en guldgrube af oplysninger om vores bedste- og oldeforældres opførsel, væremåde og barndom. Hvor mange andre kilder er fokuseret på oplysninger om voksne, indeholder skoleprotokollerne i sagens natur oplysninger om børn. – Og mange børn – for skolegangen har vi alle til fælles – også for 100 år siden.

En skoleprotokol rummer oplysninger om alle de børn, der var indskrevet på skolen. Med disse oplysninger får slægtsforskere endnu en mulighed for at jagte de københavnske aner, der ofte flyttede meget og derfor kan være svære at finde.

Skoleprotokollerne kan indtastes

Skoleprotokollerne er blevet digitaliseret og vi har lånt en digital kopi til slægtsforsknings-sitet Danish Family Search. Her kan frivillige nu indtaste oplysningerne i protokollerne, så indholdet bliver søgbart og let og læse – Også for alle os, der synes de gamle krøllede bogstaver kan være lidt svære at gennemskue.

Stadsarkivets samling af skoleprotokoller går tilbage til 1753. Samlingen rummer materiale fra både nuværende og nedlagte skoler. I alt kan protokoller fra 63 forskellige skoler indtastes.

De indtastede data gemmes hos Københavns Stadsarkiv

Det kræver tusindvis af arbejdstimer at indtaste skoleprotokollerne. Vi håber at rigtig mange frivillige melder sig hos Danish Family Search, hvor man allerede kan indtaste folketællinger og kirkebøger.

Men den store arbejdsindsats må aldrig gå tabt og oplysningerne skal bevares for eftertiden, som en berigelse af vores alles kulturarv. Derfor modtager og bevarer Stadsarkivets de indtastede data sammen med de originale protokoller.

De indtastede oplysninger vil blive stillet til rådighed for alle, både hos Danish Family Search og Københavns Stadsarkiv

Danish Family Search

Danish Family Search er et privat slægtforskningsinitiativ, der med stor dygtighed har tilbudt søgning og indtastning i folketællinger og kirkebøger. Siden www.dfs.dk er blandt de mest populære sider for slægtsforskere, der forsker i danske familier. Siden har knap 4000 registrerede bruger, hvor 1000 frivillige indtaster arkivmateriale.

En fordel ved Danish Family Search er at slægtsforskere her kan søge på indtastede data fra flere forskellige kilder, uanset hvilket arkiv originalmaterialet befinder sig på.

Emner

Se mere indhold om ,