Fotografier fra Stadsarkivets mangeårige husfotograf viser mange sider af København 

Mogens Falk-Sørensen var ansat som fotograf i Københavns Stadsarkiv i over 25 år . Nu kan hans mange tusinde fotos ses på kbhbilleder.dk.

Mogens Falk-Sørensens fotos kan ses på kbhbilleder.dk

Mogens Falk-Sørensen var ansat som fotograf i Københavns Stadsarkiv i over 25 år. Her dokumenterede han alt fra gennemgribende saneringer og anlægsprojekter, til offentlige toiletforhold, indvielse af legepladser og fester på rådhuset for officielle gæster. Det er disse mange billeder, der nu kan ses på kbhbilleder.dk

Stadsarkivets Fotografiske Atelier blev benyttet af hele kommunen

Takket være fotografen Mogens Falk-Sørensen er København i årene 1949-1975 nu rigt repræsenteret på kbhbilleder.dk.

Mogens Falk-Sørensen arbejdede i Stadsarkivets Fotografiske Atelier og udførte i denne periode fotografiske opgaver for adskillige kommunale institutioner. Det drejede sig bl.a. om Stadsingeniørens direktorat for hvem han dokumentererede anlæggelsen af veje og anlæg, og Boligkommissionen, hvor opgaven bestod i at dokumentere leveforholdene i den gamle og saneringsmodne boligmasse. Når rådhuset tog imod statsoverhoveder fra nær og fjern trak den fleksible fotograf også i gallatøjet for rådhusforvalteren og indfangede de festlige begivenheder.

Alsidigheden i opgaverne betød, at Mogens Falk-Sørensen kendte til flere facetter af Københavns Kommune end de fleste. Det får man et klart indtryk af i hans fotosamling, som nu kan udforskes af alle i sin helhed.

Her er Mogens Falk-Sørensen for en gangs skyld på den anden side at kameraet. Foto 1960: Ukendt fotograf, Stadsarkivets fotografiske Atelier

Kommunens øjne på byens forandringer

Mogens Falk-Sørensens billeder varierer alt efter hvilket formål kommunens institutioner havde med dem.

Mange fotos er meget nøgterne og skulle først og fremmest fastholde tekniske detaljer eller dokumentere særlige opmærksomhedspunkter til brug for fagfolk i de kommunale kontorer. Andre er mere rapporterende og stemningsfulde til brug som illustrationer i kommunale publikationer. Falk-Sørensen var kommunens øjne i felten og hans fotografier blev brugt som dokumentation for kommunens ansatte.

Fotograf ved et tilfælde

Det var ikke givet, at Mogens Falk-Sørensen skulle lykkes med at gøre fotografiet til sin levevej. Da han blev udlært i begyndelsen af 1930’erne, var det svært at leve som fotograf, og han endte derfor i stedet på Københavns Rådhus som ugelønnet rådhusbetjent. Men da krigen nærmede sig, blev der pludselig brug for Falks fotografiske evner på Rådhuset. For at sikre at vigtige papirer ikke gik tabt fik Falk til opgave at oprette et fotografisk atelier for Stadsarkivet med henblik på sikkerhedsfotografering af uerstattelige arkivalier. 

Det fotografiske Atelier i Stadsarkivet

Efter 2. verdenskrig fortsatte Falk med at påtage sig fotografiske opgaver, og fra 1. april 1949 blev han formelt ansat som fotograf ved Stadsarkivet. Og så fik han for alvor travlt. Flere andre kommunale institutioner efterspurgte med det samme hans fotografiske evner, og dermed blev affotograferingen af arkivalier hurtigt trængt i baggrunden af de mere udadvendte aktiviteter. I en periode var der flere assistenter tilknyttet atelieret for at kunne følge med de mange opgaver.

I slutningen af 60’erne blev opgaverne færre, da mange institutioner valgte at ansætte egne fotografer. Assistenterne blev afskediget, men frem til Mogens Falk-Sørensens død i 1975 fortsatte Stadsarkivets Fotografiske Atelier med at udføre opgaver for flere af kommunens institutioner. Efter Mogens Falk-Sørensens død valgte arkivet at nedlægge det fotografiske atelier og koncentrere ressourcerne om arkivets egne interne opgaver. Tiderne var skiftet, og arkivet havde brug for at fokusere på konservering af arkivalier og den sikkerhedsfotografering, der længe var blevet nedprioriteret, og som nu med teknikkens udvikling ikke længere behøvede at blive udført af en uddannet fotograf.

Mogens Falk-Sørensen samling i dag

Efter nedlæggelsen af Stadsarkivets fotografiske Atelier blev Mogens Falk-Sørensen store samling overdraget til Københavns Museum, hvor negativerne i dag stadig opbevares.

Fotografierne findes i flere udgaver, idet de papirpositiver, som Stadsarkivets Fotografiske Atelier udleverede til de bestillende institutioner, siden også er blevet afleveret sammen med arkivalierne fra de pågældende institutioner til Københavns Stadsarkiv.

Tak

En stor tak til Mogens Falk-Sørensens familie, der har valgt at overdrage rettighederne til fotosamlingen til Københavns Stadsarkiv. Det betyder, at vi kan stille samlingen til rådighed på en måde, så det er muligt for alle frit at bruge denne spændende samling, så længe at fotografen krediteres.

Også tak til de mange frivillige på kbhbilleder.dk, der over det sidste halve år har arbejdet på at berige registreringerne af fotografierne med informationer og oplysninger, der supplerer de mere sparsomme informationer, der i sin tid blev nedfældet i Stadsarkivets Fotografiske Atelier om billederne – og som nu gør det lettere at søge i samlingen.