Et vielsesregister på nettet

Protokoller med lysninger, dvs. prøvelser af ægteskab, kan nu ses på nettet. Navneregistret på tværs af København rummer både kirkelige og borgerlige vielser mellem 1923 og maj 1965.

Emner

Se mere indhold om

Lysninger – prøvelse på ægteskab

Siden gammel tid har man lyst over kommende brudepar. At lyse var at informere offentligheden om bryllupsplanerne, så alle, der kunne have viden om hindringer for ægteskabet, kunne komme til orde.

Med ægteskabsloven af 1922 fik Københavns Magistrat opsyn med om de formelle betingelser for indgåelse af et ægteskab var til stede, så der kunne lyses for parret. De par, der blev lyst over blev indført i lysningsprotokollerne.

Protokollerne rummer oplysninger om vielser – både borgerlige og kirkelige – hvor bruden boede i København.

Protokollerne udgør i dag en glimrende kilde til slægtsforskning.

Søg på tværs af sogn og type vielse

Ofte skal du som slægtsforsker vide hvilket sogn en vielse foregik i, for at kunne finde indførslen i kirkebogen. Men de unge københavnere, der ofte skiftede bopæl, kan være svære at finde.

Med lysningerne får du nu en genvej til nyttige oplysninger som fødested og adresser. Lysningerne rummer nemlig både kirkelige vielser uanset sogn, samt borgerlige vielser. Og navneregistret kan bruges uanset om du kun kender gommens navn eller brudens pigenavn.

Vi lægger løbende nye kilder op

Lanceringen af lysningerne på nettet er et led i Stadsarkivets plan om at stille stadigt mere arkivmateriale til rådighed for brugerne digitalt. Næste kilde vi lægger op bliver de borgerlige vielser for perioden 1851-1922.

Digitaliseringen af arkivmateriale er sket i et samarbejde med slægtsforskningsorganisationen Family Search.

Emner

Se mere indhold om