Digitaliseringssamarbejdet med Family Search fortsætter

Listen over arkivmateriale som Family Search vil digitalisere er blevet udvidet med flere spændende kilder. Politiets efterretninger er en af kilderne på listen.

Efterlyste personer i Politiets efterretninger

Fra 1867 modtog alle landets politikredse 3 gange om ugen et internt blad med lister over bl.a. efterlysninger og begåede forbrydelser. Bladene er siden samlet i en række bind kaldet Politiets efterretninger. Efterretningerne fortsætter til 1986.

Politiets efterretninger rummer efterlysninger fra hele landet, men er især meget fyldig omkring forhold i København.

For slægtsforskere og rets-, kultur- og socialhistorikere

Efterretningerne er i dag en rigtig spændende kilde både for slægtsforskere, men også for forskere med interesse i rets-, kultur- og socialhistorie.

En slægtsforskere vil fx kunne bruge efterretningerne til at spore aner, der har haft et liv på kant med loven og til og med få meget præcise oplysninger om færden, skæbne og noget så sjældent som udseende.

Derudover er efterretningerne, med deres navneregistre, en god indgang til meget andet arkivmateriale fx fængselsvæsenets forskellige arkiver, der befinder sig i Rigsarkivet.

Efterretningerne er forholdsvis ukendte

I dag findes der kun få komplette eller næsten komplette samlinger af efterretningerne for hele perioden fra 1867 til 1986. Det gør at denne spændende kilde slet ikke bruges i det omfang, den fortjener.

Med digitalisering er det muligt at få udbredt kendskabet og brugen af efterretningerne.

Family Search vil digitalisere efterretningerne for Stadsarkivet

Siden efteråret 2013 har et samarbejde mellem slægtsforskningsorganisationen Family Search og Stadsarkivet gjort, at store dele af det mest brugte arkivmateriale i Stadsarkivets samling, er blevet digitaliseret. En digitalisering Stadsarkivet ikke selv har mulighed for at finansiere og som Family Search udfører gratis, for til gengæld at få en kopi af de digitale filer.

Stadsarkivet arbejder løbende på at lægge det digitaliserede materiale på nettet, som det allerede er sket med begravelses- og lysningsprotokoller. Hen over de næste år – og så hurtigt som Stadsarkivets ressourcer tillader – vil disse kilder få selskab af flere andre kilder, som Family Search allerede har digitaliseret, som fx borgerlige vielser og forskelligt materiale fra fattigvæsenet.

At Family Search nu, på opfordring fra Stadsarkivet, har valgt at udvide mængden af arkivmateriale, som de vil digitalisere, bliver en stor gevinst for Stadsarkivets brugere. Med på listen over kilder, der vil blive digitaliseret er kilder som folkeregisterkortene, der afløste registerbladene i 1923, samt netop Politiets efterretninger.

Politiets efterretninger er ikke offentligt tilgængelige før efter 75 år. Family Search digitaliserer dermed kun efterretningerne til og med 1940.

Det kan endnu ikke siges, hvornår efterretningerne vil være tilgængelige online.