Fejlretning på registerbladene – Sådan foregår det

14 frivillige fejlrettere arbejder med at scanne fejlmeldte registerblade, så korrekt indtastning er mulig. Nye scanninger gør det muligt at læse det, der før var svært.

Signe Trolle Gronemann
Specialkonsulent, digital kulturarv

Signe Trolle Gronemann

Der er stor kvalitetsforskel på en digitalisering fra mikrofilm og en ny scanning fra fejlretternes hånd. Gode scanninger giver meget færre indtastningsfejl.
Emner

Se mere indhold om ,

Nyscanning af ulæselige registerblade

Den online udgave af registerbladene er digitaliseret på baggrund af en ældre mikrofilmsoptagelse. Det gør mange af registerbladene rigtig svære at læse og risikoen for fejlindtastninger stor. Derfor har en lille skare dedikerede frivillige sat sig for at nyscanne de registerblade, der fejlmeldes.

De frivillige kaldes i daglig tale fejlrettere. De arbejder i hold i et lokale på Artillerivej 126, hvor Stadsarkivet har magasin og hvor de fleste af arkivets medarbejdere også sidder.

Sådan foregår fejlretningen

Fejlretningen består i at finde de fejlmeldte registerblade, scanne dem, og erstatte det gamle blad med det nye. Fejlretterne har adgang nogle udvidede funktioner på hjemmesiden, hvor de kan uploade og udskifte billederne.

Nogle fejlrettere koncentrerer sig om at scanne og sender derefter alle filerne til andre frivillige, der ikke selv har mulighed for at komme på Artillerivej. Så lægger disse frivillige filerne op og sender derpå besked videre til andre frivillige igen, der sidder klar til at indtaste de nyoplagte blade.

På den måde er fejlretningen sat i et omhyggeligt system, hvor tiden udnyttes bedst muligt ved at tage højde for de frivilliges foretrukne opgaver og geografisk placering i landet.

Opgavens omfang

Fejlretterne har foreløbig erstattet 225.000 registerblade med flotte nye scanninger.

Lige nu er knap 50.000 registerblade fejlmeldte, fordi de enten er ulæselige eller fordi man på scanningen kan se, at der er flere registerblade på billedet, skjult under det der ligger øverst.

Undervejs har fejlretterne fundet knap 15.000 registerblade som ikke har tidligere har været anvendt.

Superbrugerne

Mange af fejlretterne er også superbrugere og har været aktive frivillige på Politiets registerblade i mange år. Som superbruger hjælper man de øvrige indtastere på det online diskussionsforum, hvor de frivillige kan stille spørgsmål, hvis noget driller eller er svært. Superbrugerne kan også ændre i andres indtastninger og slette fejlmeldinger.

Flere tusind frivillige har siden projektets start i 2009 været engageret i Politiets registerblade. Men det er en mindre skare på omkring 100, der har stået for de langt de fleste indtastninger. Omkring 25 er eller har været superbrugere.

Alle kan bidrage til indtastningen

Nu hvor projektet er kommet så langt (over 85 % komplet indtastede blade) kan det være svært at vide, hvor man skal gå i gang, hvis man vil begynde at taste, eller vil i gang igen efter en pause.

Sådan gør du

Opret dig som bruger eller log ind. Begge dele gør du nederst på forsiden af politiets registerblade.

Klik på menupunktet “Indtaster”. Menupunktet kommer først frem, når du er logget ind.

Vælg siden ”Statistik (startside)”. Her er et link kaldet ”Indtast nu”. Når du klikker her bliver du automatisk ledt hen til de blade, som fejlretterne anbefaler, du gå i gang med.

Hvis en anden frivillig også er i gang samme sted, kan du se det på skærmen og så klikker du bare på ”100 frem” og taster derfra.

Emner

Se mere indhold om ,