København set fra vandet, 1611. Stik af Clemendt de Longhe efter van Wicks maleri. Københavns Stadsarkivs kort- og tegningssamling
Side

Kort og tegninger

Se et digitaliseret udvalg af Stadsarkivets store samling af kort og tegninger på kbhbilleder.dk. Her kan du følge Københavns udvikling gennem tiden.
Kloakpumpestation i Præstøgade, tegnet af Ludvig Fenger, 1893-94, Stadsarkitektens tegningssamling bevaret i Københavns Stadsarkiv.
Nyhed –

Kassation af tegninger i Teknik- og Miljøforvaltningens byggesagsarkiv

Københavns Kommune er i medierne blevet kritiseret for at kassere arkitekttegninger efter digitalisering. Et pilotprojekt skal nu undersøge mulighederne for bevaring.
Brønshøj Skole, tegnet af Hans Wright, 1925, Stadsarkitektens tegningssamling bevaret i Københavns Stadsarkiv.
Nyhed –

Kassation af byggesager i Københavns Kommune

De seneste dage har det af flere medier fremgået, at Teknik – og Miljøforvaltningen digitaliserer og herefter kasserer kommunens store byggesagsarkiv. I den forbindelse er Københavns Stadsarkiv også blevet nævnt.
Situationsplan 1974 over renseanlægget Lynetten. Stadsarkitektens samling i Københavns Stadsarkiv
Nyhed –

Renseanlæg Lynetten, Pløresund og Epoxy – og lidt om nogle tegninger som forsvandt

(De fleste) arkitekttegninger af Lynetten findes i dag i Stadsarkivet samling af arkitekttegninger fra Stadsarkitekten. Tegningerne giver anledning til at fortælle historien om Lynettens anlæggelse.
Rytterskolen fra 1723 fremstår umiskendeligt som et traditionelt dansk landsbyhus, på trods af ændringerne gennem tiden. Stadsarkitektens samling i Københavns Stadsarkiv
Nyhed –

Stadsarkitektens tegninger og istandsættelsen af rytterskolen i Brønshøj

Rytterskolen fra 1723 blev istandsat i 1980’erne. I dag kan man følge rytterskolens udvikling i stadsarkivets samling af arkitekttegninger.
Bebyggelsen i Adelgade-Borgergades er tegnet af arkitekterne Kay Fisker, C. F. Møller og Svenn Eske Kristensen. Stadsarkitektens samling i Københavns Stadsarkiv.
Nyhed –

Stadsarkitekten og saneringen af Adelgade – Borgergadekvarteret

I stadsarkivets samling af arkitekttegninger findes et væld af tegninger og løse skitser til placering og udformning af ny bebyggelse i saneringskvarteret. Her vises et lille udvalg af de mere gennemarbejdede tegninger.
Plejecentret Ringbo i Bagsværd 2016. Foto: Svend Baggesen
Nyhed –

165 arkitekttegninger skulle der til for at opføre Ringbo

I Københavns Stadsarkivs samling af arkitekttegninger finder man tegningerne bag Plejecentret Ringbo.
Postkort fra omkring 1920 med en tidligere udgave af kaffevognen. Københavns Museum
Nyhed –

Kvindernes kaffevogn – arkitekttegnet i detaljen

Københavnske Kvinders kaffevogne var et tiltag mod det store indtag af alkohol på arbejdspladser i starten af 1900-tallet. I samlingen af arkitekttegninger ses en kaffevogn, der vidner om Stadsarkitektens ambitioner for byrummet.
Arne Jacobsens tegning af boderne i Enghaveparken. Københavsn Stadsarkivs kort- og tegningssamling.
Nyhed –

Enghaveparken, Arne Jacobsen og Stadsarkivets samling af arkitekttegninger

Enghaveparken har rummet flere bygninger tegnet af Arne Jacobsen. Nogle af bygningerne blev revet ned og deres berømte ophav glemt. Nu genopføres de ved hjælp af arkitekttegninger i Stadsarkivets samling.
Tinghøj beholderen i Gladsaxe skulle sikre Københavns forsyning med vand. Kapaciteten var på ca. 230.000 m3 og udvidet med 75.000 m3 i 1970’erne. Anlægget bruges stadig i dag. Stadsarkitektens samling i Københavns Stadsarkiv.
Nyhed –

110 års københavnsk arkitekturhistorie med sans for detaljen

Vandreservoir med stjernebilleder og arkitekttegnede håndtag. Stadsarkitektens enorme samling af arkitekttegninger er bevaret i Stadsarkivet.