165 arkitekttegninger skulle der til for at opføre Ringbo

I Københavns Stadsarkivs samling af arkitekttegninger finder man tegningerne bag Plejecentret Ringbo.

Plejecentret Ringbo i Bagsværd 2016. Foto: Svend Baggesen
Emner

Se mere indhold om ,

Af Svend Baggesen fhv. afdelingsarkitekt hos Stadsarkitekten

En arkitektonisk perle til psykiatriske plejepatienter

Der er rum som, når man træder ind i dem, umiddelbart giver én en oplevelse af velvære. Sådan en oplevelse får man, når man passerer forbi administrationsfløjen og fortsætter ind i det store cirkulære haverum, der omsluttes af de lave sammenhængende boliglænger på Ringbo.

Plejecentret Ringbo i Bagsværd blev opført i 1961 – 1963. Plejecentret var oprindeligt planlagt for ældre psykiatriske plejepatienter fra København, men er senere omdannet til socialpsykiatrisk botilbud.

Ringbo betegner med sin placering i forstædernes grønne omgivelser et paradigmeskifte i opførelsen af pleje- og omsorgsinstitutioner.

Det er arkitekten Hans Chr. Hansen, der i samarbejde med landskabsarkitekten Georg Boye, står bag Ringbo.

Bygningerne følger terrænet og de grønne omgivelser

Det let skrånende og svagt kuperede terræn med en diameter på op mod 200 meter virker som en stor slette med enkeltstående grupper af træer og buskadser. I midten står urtårnet – en spændende tømmerkonstruktion – synlig fra alle boligerne.

De lave boliglænger følger med små forskydninger det skrånende terræn, hvor de ligesom trykker sig ned i landskabet. Alligevel er boliglængerne synlige på grund af de markante ovenlys, der markerer boligernes fællesrum.

Mange tegninger udgør tilsammen projektet Ringbo

165 tegninger udgør tilsammen det færdige detailprojekt, der i dag bevares i Københavns Stadsarkiv. Kun de første skitser er ikke bevaret.

Man kan godt sammenligne et detailprojekt med partituret til en stor symfoni. Når man lytter til symfonien, hører man helheden, men gransker man partituret, opdager man alle detaljerne i de forskellige stemmer.

Der har været mange arkitekter og andre teknikere med til at projektere Ringbo:

Der har været planmæssige og byggetekniske problemer der skulle løses. Der skulle udarbejdes arbejdsbeskrivelser og tilbudslister. Der skulle indsendes myndighedsprojekt. Dertil kommer så ingeniørprojekterne, konstruktioner, kloak, vand, varme, ventilation og el. Og landskabsarkitektens projekt.

Indretning med møbler, gardiner osv. stod Indretningsafdelingen i Stadsarkitektens Direktorat for.

Hans Christian Hansen har som dirigenten i symfoniorkesteret skulle holde sammen på alt dette og sikre at de arkitektoniske intentioner blev fastholdt.

Ringbos fremtid

De socialpsykiatriske botilbud, som Ringbo i dag rummer, er planlagt flyttet ind til byen. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret, hvad der på længere sigt skal ske med Ringbo.

Det særlige Bygningssyn Ringbo har indstillet Ringbo til fredning. Imidlertid er både Slots- & Kulturstyrelsen og Københavns Kommune gået i mod fredningen.

Jeg ærgrer mig over beslutningen, og har vanskelig ved at forstå, at kommunen ikke har kunnet se de mange muligheder for alternativ anvendelse af dette smukke anlæg.

Find tegningerne på kbhbilleder.dk

Alle de her viste arkitekttegninger af Ringbo – og mange flere – kan ses på kbhbilleder.dk.

Perspektivtegning: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91261

Situationsplan: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91269

Hundreddelsplan: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91273

Tyvendedelssnit: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91236

Indretning: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91262

Urtårnet: kbhbilleder.dk/kbh-arkiv/91260

Litteratur

Poul Erik Skriver: Plejehjemmet Ringbo, Bagsværd. Arkitektur DK 1964 nr. 6.

Jørgen Sestoft: Arbejder af Hans Chr. Hansen. Arkitektur

Emner

Se mere indhold om ,