110 års københavnsk arkitekturhistorie med sans for detaljen

Vandreservoir med stjernebilleder og arkitekttegnede håndtag. Stadsarkitektens enorme samling af arkitekttegninger er bevaret i Stadsarkivet.

Tinghøj beholderen i Gladsaxe skulle sikre Københavns forsyning med vand. Kapaciteten var på ca. 230.000 m3 og udvidet med 75.000 m3 i 1970’erne. Anlægget bruges stadig i dag. Stadsarkitektens samling i Københavns Stadsarkiv.
Emner

Se mere indhold om ,

Detaljer, tid og grundighed

For det utrænede øje ligner tegningen bare en hvilken som helst anden arkitekttegning – sort og hvid – grafisk flot, men også lidt svær at forstå. Men giver man sig tid og kigger man efter, vokser fascinationen.

Tegningen oser simpelthen af tid – god tid! Og grundighed! Store flader er skraveret med sirlige helt ens blyantskruseduller som arkitekten må have brugt timer på. Bladrer man videre ser man, hvordan alle elementer i bygningen er arkitekttegnet. Her er tegninger af skruer, håndtag, trappetrin og hængsler. Ikke så meget som en vindueskarm i denne bygning har været standardvarer. Alt har været speciallavet til formålet.

Et smukt dekoreret vandreservoir

Bygningen er, den sikkert af mange relativt ukendte, Tinghøj beholder, der ligger i Gladsaxe. Det er et såkaldt højdereservoir til at opbevare vand for at udligne vandforbrugets svingninger i København.

Højdebeholderen på Tinghøj er anlagt og udbygget i 1933, 1940 og 1959 efter tegninger af arkitekt Ib Lunding. Området er i dag fredet bl.a. pga. de arkitektoniske kvaliteter.

Dette var altså ikke en bygning hvor almindelige mennesker skulle komme. Det var heller ikke en stor arbejdsplads, hvor mange mennesker havde deres daglige gang. Det er en kæmpestor underjordisk beholder, med forskellige nedgangstårne og ventilationshuse over jorden. Men tænk, de enkelte bygninger er smukt dekoreret med mønstre, der danner stjernebilleder. Og de forskellige stjernebilleder ses nok så fint på tegningerne.

Arkitekttegnet til mindste detalje

Hvis du spørger Steen Mølgaard Christensen, arkitekt og medarbejder i Stadsarkivet, hvad der er det specielle ved tegningssamlingen fra Stadsarkitektens Direktorat, er det netop dette: Dyrkelsen af detaljen, sansen for skønhed også i tekniske anlæg, og at alt er specialtegnet til formålet. Nu om dage fortæller han, vil en arkitekt vælge mellem forskellige standardelementer og sammensætte dem. Man arkitekttegner ikke en skrue eller et hængsel. Men det er netop det, man dengang gjorde hos Stadsarkitekten.

At registrere 100.000 tegninger

Steen Mølgaard Christensen arbejder med at registrere samlingen på anslået 100.000 arkitekttegninger. I dag er der er ikke mange, der bruger samlingen, netop fordi den ikke er registreret. Men det er en enorm opgave. Stadsarkivet har foreløbig uden held forsøgt at skaffe fondsmidler til registreringen. I stedet er et mindre antal bygninger udvalgt til registrering. Håbet er at disse tegninger kan hjælpe med at åbne øjnene for resten af samlingen.

En lille håndfuld af Stadsdirektoratets tidligere medarbejdere bidrager til registreringen med deres viden og ekspertise om tegningerne og bygninger. Blandt disse er tidligere Stadsarkitekt Otto Käszner, der hjælper med at udvælge hvilke bygninger, der har størst interesse.

Blandt de foreløbigt udvalgte bygninger og byrumsforslag er Rådmandsgades Skole, Den Hvide Kødby, Landemærket, Hansted Skole og Lynetten.

Om Stadsarkitektens Direktorat

I perioden 1886-1998 rådede Stadsarkitektens Direktorat i København over en af landets største tegnestuer. Den store projekteringsafdeling tiltrak mange af tidens dygtige arkitekter, som satte deres præg på byens huse i en periode, hvor det offentlige byggeri ekspanderede som aldrig før i takt med byen voldsomme befolkningsvækst og senere velfærdsstatens udbygning.

Projekteringsafdelingens store tegningsarkiv blev ved nedlæggelsen overdraget til Københavns Stadsarkiv, hvor samlingen fortsat er totalbevaret. Stadsarkitektens tegningsarkiv er enestående, fordi det rummer en tegnestues samlede produktion gennem over 100 år: oversigtstegninger, hovedtegninger, detailtegninger, som har dannet grundlag for myndighedsbehandling, udbud og byggeri. I mange tilfælde kan de enkelte bygninger desuden følges gennem mange år med ombygninger og tilbygninger.

I samlingen findes tegninger af arkitekter som: F. C. Lund, Ib Lunding, Hans Chr. Hansen, Curt Bie, Viggo S. Jørgensen, Tage Rue, Johan Pedersen, Frode Jørgensen, Arne Jacobsen, Flemming Lassen, Karen og Ebbe Clemmensen, Tove og Edvard Kindt Larsen og Nils Koppel.

Arbejdsgruppen der hjælper med at udvælge de bygningsværker, der skal registreres består af fhv. Stadsarkitekt Otto Käszner, fhv. afdelingsarkitekt i Stadsarkitektens Direktorat Svend Haller Baggesen, fhv. seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek mag. art. Claus M. Smidt samt tidligere vicekontorchef i Stadsingeniørens Direktorat Jens Simonsen.

Emner

Se mere indhold om ,