Kassation af byggesager i Københavns Kommune

De seneste dage har det af flere medier fremgået, at Teknik – og Miljøforvaltningen digitaliserer og herefter kasserer kommunens store byggesagsarkiv. I den forbindelse er Københavns Stadsarkiv også blevet nævnt.

Brønshøj Skole, tegnet af Hans Wright, 1925, Stadsarkitektens tegningssamling bevaret i Københavns Stadsarkiv.
Emner

Se mere indhold om ,

De seneste dage har det af flere medier fremgået, at Teknik – og Miljøforvaltningen digitaliserer og herefter kasserer kommunens store byggesagsarkiv. I den forbindelse er Københavns Stadsarkiv også blevet nævnt.

Ifølge vejledningen til bekendtgørelsen om bevaring og kassation i kommunerne gælder: ”at for ældre byggesager kan der i visse tilfælde være tale om, at de har en museal værdi, dvs. at de fysiske arkivalier i sig selv har en værdi, som gør det betænkeligt at kassere dem, også selvom de er indscannet, og det således er sikret, at byggesagernes informationsindhold bevares”.

Hvis der er tvivl om vurderingen af et dokuments værdi, fremgår det ligeledes af bekendtgørelsen, at Rigsarkivet vejleder kommunen.

Det er arkivloven, der bestemmer om materiale, der skal kasseres, i stedet kan videregives til 3. part. Lovgivning kan man selvfølgelig være uenig i, og Københavns Stadsarkiv hilser til enhver tid en diskussion om Arkivlovens regler på området velkommen. På samme måde deltager vi gerne i en dialog med forskningsverdenen om kvalitet af digitalisering og fordele og ulemper ved henholdsvis digital og analog brug af vores fælles kulturarv.

Emner

Se mere indhold om ,