Små og store lastbilerk kører i konvoj for at overføre genstande og arkivmateriale fra mange gamle og nedslidte magasiner til ét nyt og tidssvarende.
Nyhed –

Vi flytter ind i vores nye magasin

Flytningen startede 1. august og slutter til nytår. Det tager nemlig tid at flytte stadsarkivets 40 hyldekilometer store samling. Flytningen kan betyde længere bestillingstider. 
Stemningsbillede fra rejsegildet. Her ser vi fordelingsrummet, som på mange måder bliver magasinets hjerte.
Nyhed –

Rejsegilde på nyt magasin

Magasinet der skal rumme bl.a. Stadsarkivets samlinger ventes klar til indflytning i juli og afløser forskellige midlertidige placeringer for Københavns kulturarv.
Det rigtige klima, nem håndtering og høj pladsudnyttelse er vigtige mål for Københavns nye fællesmagasin. Fotoet er fra et lignende magasin ved Vejle.
Nyhed –

Københavns nye magasin til kulturarv skal ligge i Høje-Taastrup

Københavns Kommune har nu købt byggegrunden til det nye magasin, hvor kommunens arkivmateriale og museumsgenstande fra 2018 skal opbevares.
Fem kunstneres forslag til en serie på fire frimærker, der skulle trykkes i anledning af Københavns 800 års jubilæum i 1967, er dukket op i arkivet. Henry Heerup fik 2. præmien for dette forslag, der med cykler, småbørnsfamilier, havnen, historien og arkitekturen inkarnerer København. Det lyder næsten som noget, man også ville fremhæve i dag.
Nyhed –

Kunstfund i arkivet

Tegninger af bl.a. Heerup og Thelander dukkede op i en stor pakke undseeligt mærket med ’Frimærkekonkurrence’.
Sagerne pakkes i kasser, som registreres i Starbas. Herefter limes der stregkoder på kasserne. Foto: Mads Neuhard, Københavns Stadsarkiv
Nyhed –

Ordne, pakke og registrere – arkivet bag facaden

Rundt om i kommunens forvaltninger findes arkivmateriale, der skal gemmes for eftertiden. Inden sagerne kan komme på plads på hylden, skal de ordnes, pakkes og registreres.
Samlingen gemmer mange københavnerskæbner. Og sådan skal det også gerne være i fremtiden. Et nyt magasin er afgørende for at bevare vores fælles historie - også den, der ikke er skrevet endnu. Foto: Mads Neuhard, Københavns Stadsarkiv
Nyhed –

Stadsarkivet får nyt, stort magasin

Københavns Stadsarkiv skal i 2018 have et nyt magasin. En ny politisk aftale mellem S, Enhedslisten, R, SF og DF sikrer dermed en langsigtet bevaring af kommunens bevaringsværdige arkivmateriale.
Nyhed –

Planer om nyt magasin

En løsning på Stadsarkivets magasinproblemer er kommet i på budget 2015. Stadsarkivet har i mange år været nødsaget til at opbevare arkivalier under kritisable forhold og har siden 2007 haft lukket for modtagelse af nye papirarkivalier. Med planerne om et nybygget magasin, ser det ud til at der er fundet en løsning på problemet.