Rejsegilde på nyt magasin

Magasinet der skal rumme bl.a. Stadsarkivets samlinger ventes klar til indflytning i juli og afløser forskellige midlertidige placeringer for Københavns kulturarv.

Stemningsbillede fra rejsegildet. Her ser vi fordelingsrummet, som på mange måder bliver magasinets hjerte.
Emner

Se mere indhold om

Supermagasin til kulturarv står klar til sommer

Onsdag den 17. januar 2018 holdt Københavns Kommune rejsegilde på et specialbygget magasin til Københavns kulturarv i Høje-Taastrup. Magasinet er klar til indflytning i juli, og herefter forestår et større flyttearbejde. Det nye magasin kommer til at erstatte magasiner på ti forskellige adresser.

Fra det største magasin kommer 100.000 genstande og 29.000 hyldemeter dokumenter. Det svarer cirka til hylder, der rækker fra København til Roskilde.

”Vi får et supermagasin, der er helt up-to-date med hensyn til rigtig bevaring af dokumenter og genstande. Bygningens funktioner er planlagt meget nøje og som et lavenergihus. Vi glæder os meget til at tage huset i brug og til den effektive drift, som huset giver mulighed for,” siger museumsdirektør Lene Floris, Historie & Kunst.

”Vi skal passe godt på Københavns kulturhistorie, som rummer alt fra Søren Kierkegaards personlige ejendele til stemmeurnen fra det første valg til Borgerrepræsentationen. Det nye magasin og det kommende København Museum giver bevaringen og formidlingen af byens kulturarv helt moderne rammer. Det er vigtigt, at byens historie også kan stå stærkt for eftertiden,” siger overborgmester Frank Jensen (S).

”Nu kan Københavns Kommune sige endeligt farvel til utidssvarende arkiv- og magasinforhold. Det nye store magasin, der afspejler et bredt politisk ønske om at passe på byens kulturarv. Og med et nyt Københavns Museum skaber vi rammer om spændende udstillinger fra samlingerne, som omfatter alt fra gamle kort, cykler og sko,” siger kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld (Å).

Første specialbyggede magasin siden 1905

Magasinet kommer til at rumme omfattende samlinger fra Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum og Thorvaldsens Museum. Sidste gang København fik et specialbygget magasin, var da Københavns Rådhus blev indviet i 1905. Rådhuset kom fra starten til at huse Københavns Stadsarkiv og Københavns Museum.

Det nye magasin til 167,4 mio. kr. er ikke det eneste markante kulturhistoriske initiativ i Københavns Kommune. Omkring nytår 2018 åbner et nyt Københavns Museum i Stormgade 18 – lige bag Københavns Rådhus og over for Nationalmuseet. Kommunen har bevilget 62,3 mio. kr. til ombygning, indflytning og nye udstillinger.

Fakta om Københavns Kommunes nye fællesmagasin, Erik Husfeldtsvej, Høje-Taastrup

  • Det var ønsket om at samle alle arkivalier samt nedrivningen af magasiner på Artillerivej 126, hvor grunden skal bruges til skole, der dannede baggrund for beslutningen om at bygge et nyt magasin.
  • Magasinbygningen bliver ca. 8.000 m2 – 130 meter langt og 47 meter bredt.
  • Arkiv- og magasinrum designes, så klimaet kan tilpasses forskellige typer af dokumenter og genstande. Dertil kommer faciliteter til at konservere og registrere dokumenter og genstande.

Genstande og arkivalier

  • Magasinbygningen skal rumme samlinger fra Københavns Stadsarkiv, Thorvaldsens Museum og Københavns Museum.
  • De seneste to år er der flyttet over 100.000 genstande og 29.000 hyldemeter arkivalier til et midlertidigt magasin i Hedehusene. I den forbindelse er genstande blevet afrenset og registreret efter gældende forskrifter.
  • Magasinet kommer bl.a. til at rumme Stadsarkivets samling på 250.000 kort og tegninger og også skolelægejournaler, som har vist sig at være en enestående kilde til medicinsk forskning. Stadsarkivets dokumenter fylder over 40 hyldekilometer.
  • Københavns Museums samlinger omfatter bl.a. mange arkæologiske fund fra Metro-udgravningerne, filosoffen Søren Kierkegaards personlige ejendele, en stor samling af cykler og stemmeurnen fra det første valg til Borgerrepræsentationen.
Emner

Se mere indhold om