Vi flytter ind i vores nye magasin

Flytningen startede 1. august og slutter til nytår. Det tager nemlig tid at flytte stadsarkivets 40 hyldekilometer store samling. Flytningen kan betyde længere bestillingstider. 

Små og store lastbilerk kører i konvoj for at overføre genstande og arkivmateriale fra mange gamle og nedslidte magasiner til ét nyt og tidssvarende.
Emner

Se mere indhold om

Fællesmagasin til Københavns historie

250.000 kort og tegninger fra Københavns Stadsarkiv, arkæologiske fund fra Metroudgravningerne, Søren Kierkegaards personlige ejendele og stemmeurnen fra det første valg til Borgerrepræsentationen. Det er blandt andet disse særlige effekter, der nu får nyt hjem i det nye magasin, der skal rumme genstande og dokumenter fra både Københavns Museum, Københavns Stadsarkiv og Thorvaldsens Museum. 

Magasinet, der ligger i Høje Taastrup er nu er klar til indflytning. Det kommer til at erstatte arkiver og magasiner på ti forskellige adresser i København. En konvoj af lastbiler vil derfor over det næste halve år fragte den værdifulde kulturelle last sikkert frem.

Bestillingstider under flytningen

I hele flytteperioden er samlingerne åbne for bestilling til læsesalen. Dog kan der være længere bestillingstider, hvis du lige netop bestiller det, der netop står for tur til flytning. Du vil, når du bestiller gennem Starbas, blive orienteret om den forventede bestillingstid.

Af samme grund kan der være forlængede sagsbehandlingstider på behandling af ansøgninger om adgang til arkivmateriale, der indeholder private oplysninger, samt på bestilling af eksamensbeviser.

Magasinet giver stadsarkivet mulighed for igen at modtage arkivmateriale

For Københavns Stadsarkiv betyder det nye magasin at arkivet for første gang siden 2007 kan åbne for modtagelsen af arkivmateriale fra samtlige af Københavns Kommunes forvaltninger. 

At arkivmateriale igen kan afleveres og ikke længere skal opbevares lokalt i forvaltningerne, vil optimere ressourceudnyttelsen af kvadratmeter på tværs af kommunens lokaler og sikre materialet for eftertiden. 

Desuden betyder afleveringen, at materialet bliver registreret og dermed søgbart og tilgængeligt for borgere, forskere og myndigheder. Afleveringen af forvaltningernes arkivmateriale forventes at ske over en 10-årig periode. 

Moderne og klimasikret magasin

Det moderne magasin er indrettet med faciliteter til konservering, registrering og med plads til frivillige og forskere. Det er på tæt ved 8.000 kvadratmeter, og kan klare temperaturer til alle typer af dokumenter og museumsgenstande. 

Magasinet kommer til at rumme omfattende samlinger fra Københavns Stadsarkiv, Københavns Museum og Thorvaldsens Museum, som hidtil har været spredt over forskellige adresser med utidssvarende opbevaringsforhold. Fra det største magasin kommer 100.000 genstande og 29.000 hyldemeter dokumenter. Det svarer til hylder, der rækker fra København til Roskilde.

Emner

Se mere indhold om