Planer om nyt magasin

En løsning på Stadsarkivets magasinproblemer er kommet i på budget 2015. Stadsarkivet har i mange år været nødsaget til at opbevare arkivalier under kritisable forhold og har siden 2007 haft lukket for modtagelse af nye papirarkivalier. Med planerne om et nybygget magasin, ser det ud til at der er fundet en løsning på problemet.

Emner

Se mere indhold om

Hvorfor de nye magasiner er nødvendige?

Stadsarkivet rummer i dag ca. 30 hyldekilometer arkivalier fordelt på 3 magasiner. Dertil kommer at 11 hyldekilometer opbevares på paller hos et flyttefirma.

Siden 2007 har Stadsarkivet haft lukket for modtagelse af kommunens papirarkivalier. Årsagen var manglende magasinplads.

Ca. 45 hyldekilometer arkivalier opbevares derfor ude i forvaltningerne. Ca. 22 hyldekilometer af disse skønnes at være bevaringsværdige. Dette er alvorlig situation, fordi der er fare for at de forkerte arkivalier kasseres. I disse år går den digitale udvikling hurtigt og ”gammelt papir” bliver hurtigt et irritationsmoment og tager plads i de administrative bygninger. Samtidig sker der sammenlægninger, flytninger og organisatoriske forandringer i kommunen, der hver gang bringer arkivalierne i fare for at blive kasseret.

Arkivforhold påtalt af bl.a. Statsforvaltningen

I september 2010 blev Stadsarkivet opsagt i et magasin, og 11 hyldekilometer arkivalier, blev – i strid med Arkivlovgivningens tilgængelighedsfrister – gjort utilgængelige.

Efter påtale for Statsforvaltningen, Kulturministeriets tilgængelighedsudvalg og folketingets ombudsmand blev der igen åbnet for ekspeditioner i januar 2014, men arkivalierne opbevares fortsat på paller hos et flyttefirma under forhold, der ikke levet op til lovgivningens krav.

Magasinløsning på budget 2015

Der er på budget 2015 afsat 51 mio. kr. til at sikre Stadsarkivets magasinforhold og politikerne har givet hinanden håndslag på at der findes yderlige ca. 70 mio. kr. til foråret. Et nyt magasin til Stadsarkivet og Københavns Museum, Nikolaj Kunsthal og Thorvaldsens Museum skønnes at koste 120 mio. kr.

Magasinet er et sted til opbevaring af arkivmateriale og museumsgenstande og dermed ikke et sted publikum umiddelbart vil få adgang. Der vil dog være arbejdspladser til enkelte medarbejdere og til de frivillige, der arbejder med registrering af Stadsarkivets samlinger.

Emner

Se mere indhold om