Superbruger i Kildetasteren

Læs om hvad det vil sige at være superbruger på indtastning i Kildetasteren

Erfarne og dedikerede

En lille skare meget dygtige, flittige og erfarne frivillige er superbrugere i Kildetasteren. Her løser de en række særlige opgaver, som fx:

  • Hjælper andre indtastere
  • Tyder skrift, som andre ikke kan læse
  • Retter fejl
  • Fremmer en god, høflig og konstruktiv dialog på forum
  • Tilføjer nye værdier til lister over gader og steder.
  • Medvirker til tastecafeer og instruerer nysgerrige og kommende indtastere.

Sådan hjælper superbrugerne

Hvis en indtaster stiller et spørgsmål på forum er det ofte en superbruger, der svarer. Superbrugerne holder selvfølgelig ikke øje med forum 24 timer i døgnet, men hjælper, når de kan.

Vi opfordrer alle superbrugere til at skrive ”Superbruger” i profilbeskrivelsen. Så kan de andre indtastere lettere henvende sig med spørgsmål.

Superbrugerne har desuden et særligt område på forum, hvor superbrugerne koordinerer og udveksler erfaringer.

Felter der er svære at læse

Hvis en indtaster er i tvivl om, hvad der står, skriver de ? i stedet for de bogstaver de ikke kan læse eller vælger *kan ikke læses. Superbrugerne søger disse poster frem og retter teksten til.

Felter der er blevet fejlmeldt

Når en bruger melder en fejl, dukker den op på Min side hos den indtaster, der har tastet kortet. Indtasteren har 7 døgn til at rette fejlen og kan i denne periode spørge om hjælp på forum, hvis det driller. Retter indtasteren ikke fejlen, sendes den videre til superbrugerne.

Listebestyrer

Det er superbrugerne, der vedligeholder de mange lister som indtasterne vælger fra undervejs i Kildetasteren. Man vælger fx fra en liste, når man udfylder gadenavn.

Når en indtaster fx møder en dødsårsag som ikke finder på listen vælger vedkommende *skal oprettes. Superbrugeren med ansvar for listen over gader søger jævnligt efter *skal oprettes, tjekker om det er korrekt at gaden mangler og opretter herefter dødsårsagen på listen, så den fremover kan anvendes.

De forskellige lister er fordelt mellem superbrugerne.

Vil du være superbruger?

Hvis du er en erfaren indtaster og har lyst til at bidrage yderligere til at forbedre kvaliteten af indtastningerne, kan du ansøge om at blive superbruger. Som superbruger får du en række fordele og rettigheder. Der er dog enkelte krav, du skal opfylde:

  • Du skal have læst og forstået indtastningsvejledningen
  • Du skal kunne læse og tyde ofte svært læselig håndskrift
  • Dine indtastninger skal være af høj kvalitet.

Ud fra en samlet vurdering af ovenstående punkter, beslutter projektgruppen i Stadsarkivet, om du kan blive superbruger.

Fordele og rettigheder

Som superbruger får du rettigheder til at rette i alle indtastninger. Med denne rettighed følger et stort ansvar for, at man er grundig, når man retter eller sletter i en indtastning.

Du modtager en gave en gang om året som tak for dit store arbejde.

Du inviteres til et årligt superbrugermøde. Mødet har rådgivende karakter i forhold til Stadsarkivets beslutninger om projektet.

Superbrugerne har deres eget lukkede forum her.