Ukrainske flygtninge fortæller om deres møde med København

Københavns Stadsarkiv begyndte i efteråret en indsamling, hvor ukrainske flygtninge fortæller om deres møde med København og københavnerne i ord og billeder.

Hvordan er det at være flygtning i København?

Anna er en af de første flygtninge, der har deltaget i indsamlingen. Hun er blevet interviewet på arkivet og har afleveret fotografier.

Hun er imponeret over den modtagelse ukrainerne har fået. Hun forklarer:

I was impressed that so many would host Ukrainians; a lot of museums gave free admission and every responsible business in Denmark did something for Ukrainians. Wow, I will say the Danish people they opened their hearts.

Anna arbejder på Lykkemuseet og beskiver sit arbejde som en form for terapi. Det får hendes triste tanker om situationen i Ukraine på afstand.

Teksten til to af de fotografier, som Anna har afleveret og som ses ovenfor er: I got work at the Happiness Museum and all my friends who visited the museum left a note: what does happiness mean? Almost all wrote the same: PEACE IN UKRAINE

Hvorfor indsamler vi fortællinger fra ukrainske flygtninge?

På Københavns Stadsarkiv vil de politiske beslutninger og administrative rammer i forbindelse med modtagelsen af de ukrainske flygtninge blive bevaret. Det er imidlertid også væsentligt at få dokumenteret, hvordan mødet med København opleves fra flygtningenes perspektiv.

Det indsamlede materiale vil endvidere kunne danne baggrund for sammenligning både med modtagelsen af de ukrainske flygtninge i andre kommuner i Danmark og andre flygtninge og indvandrergrupper i København og Danmark igennem tiden. Desuden vil efterkommere af de ukrainske flygtninge kunne få et indblik i, hvordan deres forfædre oplevede det at komme til København som flygtning.

Ukrainske kursister fra studieskolen besøgte arkivet og fik bl.a. en omvisning da de afleverede deres materiale på arkivet.

Indsamlingen består af interview og fotografier

Indsamlingen består primært af interview med nogle af de flygtninge, der er kommet til København, men også af fotografier.

I interviewene vil vi gerne høre om, hvordan de ukrainske flygtninges hverdagsliv former sig. Hvor har de været mest i København? Hvad har de lavet der? Hvem har de mødt? Hvad synes de om stederne og møderne? Vi vil også gerne have viden om baggrunden i Ukraine og årsagerne til flugten, da dette kan have betydning for oplevelsen af mødet med København og københavnerne.

Interviewene bliver hovedsageligt gennemført på engelsk. Familiemedlemmer og andre ukrainere vil dog kunne fungere som tolke i nogle tilfælde.

Ukrainerne bliver desuden bedt om at udvælge og fortælle om 10 fotografier, som de selv har taget. Fotografierne skal give et visuelt indtryk af deres møde med København.

Sådan får vi kontakt med flygtningene

Indtil videre har vi fået kontakt til de ukrainske flygtninge igennem humanitære hjælpeorganisationer. Desuden har 10 flygtninge, der har deltaget i engelsk undervisning på Studieskolen, skrevet korte fortællinger med fotos om deres møde med København. Holdet kom på besøg på Københavns Stadsarkiv og afleverede deres materiale i slutningen af sidste år.

Både ukrainere og københavnere er velkomne til at skrive om mødet med hinanden
Udover at deltage i interview kan ukrainske flygtninge i København selv skrive om deres oplevelser af mødet med København og københavnerne på engelsk. Københavnere, der har været i kontakt med flygtningene fx igennem hjælpearbejde eller tilbud om privat indkvartering, er også meget velkomne til at aflevere fortællinger om deres oplevelser af mødet med de ukrainske flygtninge.

For mere information om indsamlingen kontakt arkivar Louise Hardman Smith på email: hz7z@kk.dk