Velbesøgt brugerdag

12. september 2014 var brugere og indtastere på Politiets registerblade inviteret til oplæg, frokost, rundvisning og snak på Rådhuset. To temaer dominerede årets brugerdag, nemlig skoleerindringer og digitalisering af arkivmateriale.

Traditionen tro afholdtes årets brugerdag i Hovedkassen på Rådhuset. Brugerdagen er en dag for indtastere og brugere af Politiets registerblade og andre der interesserer sig for Stadsarkivets samlinger.

Status på Politiets registerblade

Efter Stadsarkivarens velkomst lagde Jeppe Christensen, projektleder på Politiets registerblade, ud med at give en kort status. Alle hovedpersoner på registerbladene er registreret og lidt under 25 % af bladene mangler fuldregistrering.

Tankevækkende er det at 75 % af alle indtastningerne udgøres af de 10 mest aktive indtastere. 99 % af indtastningerne laves af Top25 på indtasterlisten.

Digitalisering ved Family Search

Helga Mohr og Signe Trolle Gronemann fra Stadsarkivet fortalte afslutningsvis om henholdsvis kort og tegninger, samt forskellige fotosamlinger, som er under digitalisering.

Clyde og Rebecca Bailey fra Family Search fortalte om deres opgave med at digitalisere forskelligt arkivmateriale i Stadsarkivets samlinger. Det er et omfattende materiale, der vil blive til glæde for mange slægtsforskere, når det kommer på nettet.

Stadsarkivet arbejder med et værktøj kaldet Kildeviseren, som skal bruges til bladre i materialet på nettet.

Den første serie, der bliver tilgængelig i Kildeviseren bliver Politiets mandtaller.

Skoleerindringer

Et af dagens højdepunkter var at høre Peter Schøning fra Stadsarkivet fortælle om konkurrencen Husker du din skoletid? som Stadsarkivet har afholdt i forbindelse med 200 års jubilæet for undervisningspligtens indførelse. Erindringsglimt fra de mange konkurrencebidrag satte gang i minderne hos alle tilstedeværende, for hvis der er noget vi har til fælles er det, at alle har gået i skole.

Rundvisning på Stadsarkivet

Efter frokost var der rundvisning på Stadsarkivets læsesal og i magasinerne og vi sluttede af med kaffe og kage – og en lille konkurrence.

Tak for en inspirerende dag!