Nyt fra Link-Lives – forskningsprojektet om de mange livsforløb

Nu kan du følge forskningsprojektet, der arbejder med at etablere livsforløb for (næsten) alle danskere mellem 1787-1968, på link-lives.dk.

Fra forsiden af websitet link-lives.dk
Emner

Se mere indhold om

Et samarbejde, et forskningsprojekt og en stor ambition

Link-Lives er et tværfagligt forskningsprojekt, der etablerer historiske livsforløb og familieforbindelser ved at forbinde folketællinger og arkivernes kilder om dåb, vielser og begravelser, ved hjælp af nyeste computerteknologier.

Målet er at skabe en database med livsforløb over alle personer – eller så mange som muligt – der har boet i Danmark siden 1787

De mange livsforløb kan bruges til forskellige typer forskning, både slægtsforskning, historieforskning, sundhedsforskning og demografi.

Informationerne vil nemlig kunne give forskerne en mulighed for at undersøge de sociale og biologiske mønstre, der tegner sig på tværs af generationer.

Ny hjemmeside

Nu kan du følge Link-Lives på projektets nye hjemmeside link-lives.dk, hvor projektdeltagerne vil blogge om resultater, metoder, overvejelser og delprojekter undervejs.

På Link-lives.dk vil du også på sigt kunne søge i og udforske de livsforløb fra 17- og 1800-tallet, der etableres undervejs i projektet ved at forskerne forbinder kildernes oplysninger den samme person.

Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet fra Link-lives, hvis du vil være sikker på, ikke at gå glip af hvad der rør sig i projektet. Find tilmelding på hjemmesiden.

Frivillig indsats er fundamentet for Link-Lives

At forskerne i Link-Lives nu kan forbinde de historiske kilders oplysninger om den samme person i så stor skala, skyldes at frivillige i årevis har investeret tusindvis af timer i at indtaste de håndskrevne oplysninger i arkiverne systematisk og omhyggeligt.

Papir og håndskrift er dermed blevet til strukturerede digitale data, der kan behandles maskinelt.

Denne imponerende indsats kan ikke overvurderes og projektet håber på, at frivillige også fremover vil fortsætte engagementet i de indtastningsprojekter, der foregår hos Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv.

Bag om Link-Lives

Link-lives er et samarbejde mellem Saxo-instituttet og Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research, begge på Københavns Universitet, samt Rigsarkivet og Københavns Stadsarkiv.

Projektet er støttet af Innovationsfonden og Carlsbergfondet.

Projektet startede i marts 2019 og vil løbe til 2024.

Emner

Se mere indhold om