Milepæl nået – Første del af de københavnske begravelsesprotokoller er indtastet

Oplysninger om over 300.000 historiske københavnere, der døde i perioden 1861-1912 er indtastet og søgbare på bl.a. navn og adresse. Tak til alle, der har bidraget!

Nogle skæbner gør dog mere indtryk end andre: I maj 1864 mistede smedesvend Carl Melby og hans kone Mariane alle deres 3 børn på 9, 3 og 2 år i en brand. Carl var netop hjemvendt fra krigen, da der gik ild i Borgergade 34, hvor familien boede. Bedre bemidlede borgere satte en indsamling i gang, så ægteparret kunne betale for børnenes begravelse og købe nye ejendele, da de også havde mistet alt, hvad de ejede. At indtaste de tre søskendes begravelser og enslydende dødsårsag gjorde så stort indtryk på den frivillige, at en undersøgelse af familiens videres skæbne blev sat i gang. Hjælpen gjorde at Carl og Mariane kom på fode igen og siden fik fire børn mere, hvor den ene døde af tuberkulose, 3 år gammel. 3 udsnit fra begravelsesprotokollerne, samt avisnotits om indsamling af hjælp til forældrene.
Emner

Se mere indhold om

Knap 4 år siden vi startede

Siden 2016 har flittige frivillige indtastet de københavnske begravelsesprotokoller. Vi startede med perioden 1861-1912 og åbnede sidste år også for indtastning af 1912-1940. Nu er den første periode færdigindtastet, mens arbejdet fortsætter med den nyere periode.

3 år og 10 måneder har det taget i alt 165 frivillige at indtaste 309.971 begravelsesregistreringer, der giver oplysninger om alle de mennesker, der blev døde i København mellem 1861 og 1912. De 10 mest aktive frivillige står for 77 % af indtastningerne.

En guldgrube for historisk interesserede

De indtastede oplysninger bruges hver dag af slægtsforskere, der søger efter deres københavnske aner. For så snart en begravelse er indtastet, er den søgbar.

Samtidig har forskere og studerende fået nye muligheder for at for at undersøge forhold omkring Københavns sociale og demografiske udvikling med særligt fokus på sundhed, sygdom og mortalitet i en spændende periode af byens historie, hvor København gennemgår en voldsom forandring.

Stort tillykke til os alle sammen og tak for indsatsen til alle der har bidraget!

Hver indtastning er et indblik i et liv og i en skæbne

Som frivillig indtaster møder man fortidens københavnere en for en. Hver begravelse giver indblik i et levet liv, da begravelsesprotokollerne ud over navn og oplyser adresse, dødsårsag, dødssted, hvor gammel personen blev og også ofte informationer om erhverv, civilstand og evt. ægtefælles eller forældres erhverv. Indblikket gør indtastningen interessant og lærerig.

Indtastningen foregår online og undervejs støder man på kendte personers dødsfald, arbejdsulykker, epidemier, dødsårsager man ikke dør af i dag, drab, selvmord, ildebrande og den alle stedsnærværende store børnedødelighed, som bliver så tydelig når man bladrer i protokollerne. Det gør indtryk og detaljerne gør indblikket i de sociale forhold i København fuld af facetter og nuancer.

Vi plejer at sige, at selvom begravelsesprotokollerne i sagens natur er fulde af dødsfald, handler de om livet.

Du kan være med – Vi taster nu 1912-1940

Projektet fortsætter og der er altid plads til flere frivillige. Fordelen ved protokollerne efter 1912 er at håndskriften er væsentlig mindre knudret end i den tidligere periode. Det gør dem lettere at indtaste.

Emner

Se mere indhold om