Indtast begravelser 1861-1940

Indtastningen af begravelsesprotokollerne for København er afsluttet.

Om projektet

Begravelsesprotokoller er fortegnelser over begravelser på københavnske kirkegårde.

Formålet med indtastningen er at gøre informationerne i begravelsesprotokollerne søgbare, samt at skabe et datagrundlag for historisk forskning i demografi, sygdom, sundhed og sociale forhold.

Sidste protokol blev færdigtastet 23. august 2023. Nu foregår der fejlretning indtil projektet afsluttes helt. Fejlretningen udføres af superbrugere og projektet er lukket for nye deltagere.

Ønsker du at taste kan du i stedet være med til at indtaste de københavnske folkeregisterkort.

Emner

Se mere indhold om ,