Indtast begravelser 1861-1940

Indtast begravelsesprotokoller for København i Kildetasteren. Ved at indtaste hjælper du andre slægtsforskere og skaber grundlag for ny viden om fortidens københavnere.

Udsnit af 'En begravelse', 1883. Maler: Frants Henningsen, SMK

Om projektet

Begravelsesprotokoller er fortegnelser over begravelser på københavnske kirkegårde.

Du kan være med til at taste. En forudsætning for at kunne indtaste begravelsesprotokoller er at du kan læse forskellige typer af ældre håndskrift.

Formålet med indtastningen er at gøre informationerne i begravelsesprotokollerne søgbare, samt at skabe et datagrundlag for historisk forskning i demografi, sygdom, sundhed og sociale forhold.

Emner

Se mere indhold om ,

Undersider