Elisabeth Bloch
Stadsarkivar

Elisabeth Bloch

Elisabeth Bloch (f. 1960) er cand.mag. (historie/engelsk) og MPG og stadsarkivar siden 2015.

Email
elbloc@kk.dk
Mobil
26867384
Lise Qwist Nielsn
Arkivar

Lise Qwist Nielsen

Digitalarkivar for KFF og TMF. Papirarkivar for SOF, SUF, BIF, BUF, ØKF, KS, KFF og TMF

Email
ae6z@kk.dk
Mobil
51715866
Mona Steen
Arkivbibliotekar

Mona Steen

Starbasudvikling, kort- og tegningssamlingen, privatarkiver.

Email
mostee@kk.dk
Mobil
51623493