Ernst Helmer Hansen
Digitalarkivar

Ernst Helmer Hansen

Digitalarkivar for BIF

Email
I03D@kk.dk
Mobil
21563044
Iben Holmegaard Aastrup
Digitalarkivar

Iben Holmegaard Aastrup

Digitalarkivar for SUF

Email
RL6P@kk.dk
Mobil
21440151
Johannes Hermann Palbøl
Studentermedarbejder

Johannes Hermann Palbøl

Email
IY0L@kk.dk
Kathrine Hougaard Edsen Johansen
Digitalarkivar

Kathrine Hougaard Edsen Johansen

På barsel

Email
f27b@kk.dk
Mobil
30596733
Lars Vangen Christensen
Digitalarkivar

Lars Vangen Christensen

Digitalarkivar for BUF, ØKF, KS og KIT

Email
bd2i@kk.dk
Mobil
24465962
Mads Neuhard
Stadsarkivar

Mads Neuhard

Mads Neuhard (f. 1976) er cand.mag. i historie, afdelingsleder siden 2009 og konstitueret stadsarkivar pr. 1. august 2023.

Email
madsne@kk.dk
Mobil
60233385
Nikolaj Wolthers Andersen
Digitalarkivar

Nikolaj Wolthers Andersen

Email
P96D@kk.dk
Studentermedhjælp

Nóra Püsök

Email
QM8T@kk.dk
Digitalarkivar

Søren Pelsen Thyssen Andersen

Digitalarkivar for KFF, SOF og TMF

Email
XQ8D@kk.dk