Københavns Stadsarkiv inviterer elever og lærere indenfor

Takket været en millionbevilling fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal kan Stadsarkivet nu oprette en skoletjeneste.

Skolepiger skriver på tavle
Emner

Se mere indhold om

Fondsbevilling til ‘Arkivet i den åbne skole’

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal har bevilget 2.537.700 kroner til et samarbejde mellem arkiverne i Kolding, Esbjerg og København. Pengene skal bruges til at styrke historieundervisningen i folkeskolen.

Projektet ”Arkivet i den åbne skole – mødet med historien” har fokus på kompetenceudvikling for historielærere i en række skoler i henholdsvis Kolding, Esbjerg, Frederiksberg og Københavns kommuner. Det er en videreudvikling af et vellykket pilotprojekt i Kolding. Fondsbevillingen sikrer nu, at de gode erfaringer kan udbredes til bl.a. København.

En ny historieundervisning for lærere og elever

I løbet af de næste to år får 70 lærere og knap 2.000 elever – heraf en stor andel i København og på Frederiksberg – nu mulighed for at udvikle og afprøve nye former for historieundervisning, hvor der skabes forbindelse mellem folkeskolen, arkivernes kildemateriale og lokalområdet.

Ambitionen med projektet er bl.a. at styrke lærernes faglige refleksioner og skabe et fælles sprog og en fælles historiedidaktik i mødet mellem skole og arkiv. Målet er, at eleverne oplever en højere grad af mening med historieundervisningen. Arbejdet med autentisk historisk kildemateriale giver eleverne en bedre forståelse af, hvad historie egentlig er. Mødet med arkivet bidrager til en dybere historisk og kildekritisk indsigt og giver dermed eleverne en bedre forudsætning for aktiv deltagelse i det demokratiske samfund.

Stor interesse på skolerne

Projektet starter op i begyndelsen af skoleåret 2021-22 og løber over 3 år. Der er bred opbakning fra skolerne i de involverede kommuner: Helle Bjerg, souschef og pædagogisk leder på Skolen på Grundtvigsvej på Frederiksberg udtaler:

”Vi er en skole, der arbejder med projektbaseret læring. Her er nogle af kerneelementerne, at undervisningen skal være autentisk, undersøgende og med relation til verden udenfor skolen. Her ser vi dette projekt som en kærkommen mulighed for at få integreret en autentisk og undersøgende historieundervisning i skolens tværfaglige projekter.”

Yderligere information

Kontakt undervisningsansvarlig Sidsel Bjerregaard Kirk på tlf. 24474814 eller e-mail: cp2k@kk.dk for yderligere information om ”Arkivet i den åbne skole – mødet med historien” i København og på Frederiksberg.

Emner

Se mere indhold om