Københavns kommunes ansatte fortæller om corona-nedlukning

Københavns Stadsarkiv har indsamlet beretninger fra kommunens ansatte om deres arbejdsliv under corona-nedlukningen. Materialet er nu tilgængeligt online.

Under nedlukningen stod Rådhuspladsen tom. Fotografiet er indsamlet af Københavns Stadsarkiv som del af en indsamling blandt kommunens ansatte om deres arbejde og oplevelser med corona. Foto: Københavns Stadsarkiv, Dorthe Chakravarty, 2020.
Emner

Se mere indhold om ,

Indsamling om kommunen der lukkede ned

Da landet og Københavns Kommune lukkede ned i marts 2020, gik Københavns Stadsarkiv i gang med at indsamle fortællinger blandt kommunens ansatte om corona-tiden.  

For den nationale nedlukning betød ikke, at kommunen lukkede ned. Tværtimod vendte den op og ned på arbejdet i kommunen. Flere kommunale ansatte var vigtige i kampen mod covid-19, mens andre skulle arbejde hjemmefra for at mindske smitten i samfundet. Det betød arbejde på andre og til tider helt nye måder. For mange ansatte blev der arbejdet samtidig med, at de klarede hjemmeskoling, passede mindre børn og var bekymrede for pandemien og dens konsekvenser. 

Interview og fortællinger om covid-19 set fra arbejdspladsen

Stadsarkivet efterlyste nedskrevne fortællinger fra ansatte og gik samtidig i gang med at interviewe borgmestre og udvalgte ansatte i kommunen. I alt blev der indsamlet bidrag fra cirka 40 ansatte i kommunen.

En del af det indsamlede materiale er tilgængeligt nu. En mindre del vil være tilgængeligt om 20 år. Det er bidragsyderne selv, der har valgt, hvornår materialet skal være tilgængeligt for offentligheden. 

Beretningerne giver indblik i, hvordan nedlukningen blev oplevet af kommunens medarbejdere. De fortæller også om, hvordan de og deres respektive arbejdspladser kunne gennemføre arbejdet i en tid præget af restriktioner, nye arbejdsrytmer og digitale møder.

Kan bruges af fremtidens arkivbrugere og forskere 

Bidragene kan være med til at give fremtidens forskere og historieinteresserede indblik i, hvordan corona blev håndteret og oplevet på en af landets største arbejdspladser.  Samlingen vidner også om, at corona og forårets første nedlukning på sin vis allerede er blevet historie, selvom pandemien stadigvæk foregår.

Materialet består fortrinsvis af lydoptagelser med interviews med ansatte i kommunen. Det er ansatte, der arbejder med vidt forskellige områder som bl.a. socialt udsatte, børn og vielser. En anden del af samlingen består af fotografier fra København og skriftligt materiale fra bl.a. plejehjem. Du kan udforske materialet her:

Arkivets indsamling er en del af et større billede

Da Danmark lukkede ned, var der flere arkiver og museer som fx Nationalmuseet, der startede indsamlinger for at dokumentere den historiske begivenhed. Flere af indsamlingerne var vendt mod den brede offentlighed og opfordrede alle borgere lokalt og nationalt til at skrive og indsende billeder.

Stadsarkivet fokuserede på arbejdslivet i Københavns Kommune, hvor corona prægede, og forsat præger, hverdagen i kommunens mange afdelinger. Tilsammen giver de forskellige indsamlinger et bredt billede af Danmark under covid-19.

Arkivet vil gerne benytte lejligheden til at takke alle borgere, der har deltaget i en indsamling.

Har du også en fortælling?

Hvis du har lyst til at dele dine fortællinger om livet i København, både før og nu, og med og uden corona, modtager Stadsarkivet gerne erindringer fra fortælleglade københavnere. Det kan du læse om her:

Med nedlukningen blev også Rådhuset lukket ned. Fotografiet er indsamlet af Københavns Stadsarkiv som del af en indsamling blandt kommunens ansatte om deres arbejde og oplevelser med corona. Foto: Københavns Stadsarkiv, Dorthe Chakravarty, 2020.
Med nedlukningen blev også Rådhuset lukket ned. Fotografiet er indsamlet af Københavns Stadsarkiv som del af en indsamling blandt kommunens ansatte om deres arbejde og oplevelser med corona. Foto: Københavns Stadsarkiv, Dorthe Chakravarty, 2020.
Emner

Se mere indhold om ,