100.000 begravelser tastet!

De flittige frivillige indtastere af begravelsesprotokollerne har rundet en flot milepæl. Men det er ikke det eneste, de har nået. Få flere tal her.

Emner

Se mere indhold om ,

Flittige frivillige med flotte resultater

Til november er det et år siden at indtastningen af begravelsesprotokollerne gik i gang. Nu har de frivillige indtastet over 100.000 begravelser. Vi har benyttet anledningen til at kigge nærmere på resultatet, for at give flere flotte nuancer til det runde tal.

Frivillige og superbrugere

I alt har 103 indtastere bidraget til projektet. De ti mest aktive frivillige står for 78% af begravelserne og de 25 mest aktive står for 96%.

Tre superbrugere taster, hjælper, retter fejl og opretter nye værdier på de forskellige lister, som indgår som valgmuligheder i Kildetasteren. Det kan fx være listen over dødsårsager eller erhverv.

Protokoller og sider

Men hvor mange protokoller og sider udgør 100.000 begravelser?

Protokolrækken fra 1861 til 1912 rummer i alt 84 protokoller. 22 er nu komplet indtastede og 10 undervejs. 17.084 sider er blevet tastet ud af i alt de 55.778 sider, som hele perioden rummer. Dvs. 30%.

Fejl og rettelser

Når du søger i de indtastede begravelser og finder en fejl, kan du rapportere den.

Der er blevet indberettet mere end 5.200 fejl, heraf godt 1.000 indberetninger fra besøgende, der ikke er registreret som indtastere. Den frivillige, der har indtastet begravelsen, hvori der er indberettet en fejl, har enten selv rettet fejlen eller den er gået videre til en superbruger.

Lister

For de frivillige indtastere er det en hjælp at kunne vælge fra en fast liste, fx når man skal taste et gadenavn, en dødsårsag eller et erhverv. Findes værdien ikke på listen kan man som indtaster ønske at få den oprettet.

Det er superbrugerne, der opretter og vedligeholder de mange lister. Listerne sørger også for at data er gode at søge i fra starten, da fx variationer i stavemåder undgås.

Dødsårsager, erhverv og kirkegårde

Da vi startede indeholdt listen over dødsårsager 700 stk. I dag er der over 4.500 dødsårsager på listen og der kommer stadig flere til.

Listen med erhverv eller stillingsbetegnelser blev hurtigt suppleret med en liste over arbejdssteder. Vi lagde ud med ca. 2500 erhverv og listen rummer nu over 4300 erhverv, samt 469 arbejdssteder.

31 københavnske kirkegårde, stod på listen da vi startede. Siden er der blevet oprettet mere end 800. Kirkegårdene er fordelt over hele Danmark, men indeholder også 19 svenske, 9 norske og 8 tyske kirkegårde.

Grundlag for ny viden

Indtastningen af begravelserne skaber grundlaget for hel ny viden om københavnernes leveforhold i en meget spændende periode af byens historie. Og arbejdet med de mange lister giver en rigtig fin datakvalitet, som både forskere og alle os, der søger i de indtastede data har glæde af.

Tillykke med den flotte milepæl til alle der har bidraget til indtastningen!

De 10 hyppigste dødsårsager (indtil videre)

Dødsårsag Antal
Tæring, svindsot, tuberkulose 4155
Aftagen i vægt, udtæring, vantrivsel 4072
Lungebetændelse 3809
Dødfødt 3786
Hjertesygdom 3484
Bronkitis 2073
Krampe 1920
Lungetuberkulose 1908
Meningitis 1845
Bronchopneumonia (Bronchopneum., Bron. pneum.) 1765

De ti hyppigst forekommende gader (indtil videre)

Gadenavn Antal
Adelgade 2056
Borgergade 1848
Nørrebrogade 1654
Ryesgade 1305
Saxogade 1268
Prinsessegade 1103
Store Kongensgade 1088
Vesterbrogade 1074
Absalonsgade 993
Dronningensgade 985

De 10 største arbejdssteder (indtil videre)

Kirkegård Antal
Marinen 175
Søetaten 122
Deltog i krigen 1864 24
Flåden (Flaaden) 24
Statsbanerne 23
Artilleriet 22
Det kgl. Teater (Det kongelige Theater) 22
Jernbanen 18
Orlogsværftet 18

De 10 mest benyttede kirkegårde (indtil videre)

Kirkegård Antal
Vestre Kirkegård 35.388
Assistens Kirkegård 8.646
Assistens – Trinitatis 6.322
Skibs, Holmens kirkegård 4.752
Vor Frelsers Kirkegård (Amager) 4.603
Frederiksberg 4.195
Garnisons Kirkegård 4.166
Assistens – Frue 3.876
Assistens – Helliggejst (Helligånd) 3.617
Bispebjerg Kirkegård 2.537

Emner

Se mere indhold om ,