Find forfædrene med københavnske begravelsesprotokoller

Begravelsesprotokollerne er kommet på nettet. For dig, der forsker i din egen slægt eller i sygdoms- og sundhedshistorie er disse protokoller en rigtig spændende kilde.

Udsnit af side i begravelsesprotokol fra oktober 1918. Her vises to ud af de seks begravelser på siden. Alle seks døde af influenza. Den spanske syge ramte i modsætning til andre influenzaer primært store børn, unge og midaldrende mennesker, men ikke i så høj grad små børn og ældre. Her i oktober 1918 var teatre, biografer og skoler periodevis lukkede for at hindre smittespredning.
Emner

Se mere indhold om ,

Den spanske syge dokumenteret

Umiddelbart skiller siden til højre sig ikke ud. Begravelse efter begravelse er registreret, som på hver eneste side i de over 200 protokoller fra Københavns begravelsesvæsen. Men ved nærmere eftersyn er der noget, der er anderledes. Alle de begravede har samme dødsårsag. Vi er oktober 1918 og influenzaen Den spanske syge raser.

For slægtsforskere og forskere i sygdoms- og sundhedshistorie

Den spanske syge er en blandt mange dødsårssager som sundheds og -sygdomshistorikere nu får lettere adgang til at undersøge. Og der er mange andre forskningsprojekter gemt i det store demografiske materiale. Størst anvendelse vil protokollerne dog sikkert få blandt de mange, der undersøger deres egen slægts historie – en interesse, der i stadig stigende grad dyrkes online.

Et navneregister gør forskellen

For slægtsforskere er kirkebøgerne fra Rigsarkivet en hjørnesten i deres undersøgelser. Men kirkebøgerne kan nogle gange være besværlige, fordi man skal vide hvilket sogn familien boede i, for at komme i gang. Med begravelsesprotokollerne kommer en genvej til at kirkebøgerne. Man skal nemlig kun kende navnet på afdøde og en omtrentligt årstal for dødsfaldet, for at finde oplysninger som fødested, erhverv, adresse og sogn.

En efterspurgt og længe ventet arkivmateriale

Med begravelsesprotokollerne på nettet har Københavns Stadsarkiv givet lettere adgang til det materiale, som uden sammenligning efterspørges mest blandt arkivets brugere. Lanceringen er en af en række planlagte lanceringer af digitaliseret kildemateriale.

Kultur og -fritidsborgmester Carl-Christian Ebbesen lancerede 21. april 2015 begravelsesprotokollerne på nettet. Lanceringen skete til en fejring af Stadsarkivets samarbejde med organisationen for slægtsforskning Family Search, der har stået for selve digitaliseringen af protokollerne.

Begravelsesprotokollerne på nettet dækker perioden 1861 til marts 1940.

Ugifte Oda Monrads datter Esther døde 20. oktober 1918 13 år gammel af influenza pneumonia, dvs. lungebetændelse i forbindelse med influenza. Hun blev begravet på Vestre kirkegård.
Emner

Se mere indhold om ,