800 ikke tidligere offentliggjorte originale københavnerfortællinger online

I 1995 nedskrev hundredvis af københavnere deres erindringer om livet i København. I 25 år har erindringerne ligget i kælderen på arkivet og ventet på at se dagens lys. Nu er de endelig blevet tilgængelige for alle nysgerrige.

Befrielsesstemning i København. Folk strømmede ud på gaden og jublede. Sporvognene var overfyldte og folk stod og hang på vognene. Fotograf: Hjálmar R. Bárdarson, 1945, Københavns Stadsarkiv.
Emner

Se mere indhold om

En guldgrube af fortællinger om København

Erindringerne er en historisk guldgrube, hvor almindelige københavnere kommer til orde og fortæller om livet i København i tiden fra 1920-1960. Det var en tid præget af store kriser og tiltag – fra økonomisk depression, boligmangel og arbejdsløshed, over besættelse og befrielse til efterkrigstidens opsving og udvidelse af velfærdsstaten.

Erindringerne summer af liv og minder om både store og små begivenheder. Det handler både om byens og samfundets historie, men også om forfatternes egne liv med glæder og sorger. Erindringerne bringer os nærmere hverdagen, som den udspillede sig med familie, gamle lejligheder, toiletter i gården, hårdt arbejde, vaskesøndage og med ferier, højtider og krigstider.

Det er livet og historien som den foldede sig ud i København – oplevet og erindret af københavnerne. Erindringerne giver en unik mulighed for at komme tæt ind på livet og hjertet – ind under huden – på almindelige mennesker.

Anden Verdenskrig fylder meget i erindringerne. Nogle forfattere oplevede krigen som børn, mens andre allerede var unge eller voksne under besættelsen. Det giver forskellige perspektiver på hverdagen under krigen og man kan læse øjenvidneberetninger om så forskellige emner som sortbørshandel, rationering, modstandskamp, bombardementer, flugt og beslaglagte skoler.

Minder om befrielsens rus

Lige så fulde af mørke og afsavn de fem forbandede år havde været, lige så lettende kom befrielsen. Om aftenen den fjerde maj lød befrielsesbudskabet fra London. De tyske tropper havde overgivet sig. I minutterne efter strømmede det ud med københavnere på gader og stræder, vinduer blev der sat lys, og de forhadte mørklægningsgardiner blev revet ned og brændt af på gaden.

En af de københavnere der strømmede ud på gaden, var den 13-årige Inger Pedersen. Hun havde været i biografen, da jublen brød ud. I hendes erindringer skriver hun om aftenen:

”Det var et forunderligt syn. Jeg begav mig sammen med min veninde først ind til Valbys Centrum, og siden gik det næsten af sig selv helt ind til Rådhuspladsen. Hvilken jubel, hvilken menneskemængde. Vi var ellevilde og omfavnede fuldstændigt fremmede mennesker på gaden og dansede rundt med dem. Sporvognene blev invaderet af glade mennesker. Helt op på taget kravlede de, og der blev sunget og skreget lige til den lyse morgen. Jeg måtte dog hjem længe før, og der mødte jeg min Far, der for en gangs skyld var virkelig vred, for jeg havde jo helt glemt at spørge om lov til at tage til byen. Han havde naturligvis været ved at gå ud af sit gode skind af uro for mig. Hele den sommer var alle klædt i rød-hvide-blå farver. Det var en fest.”

50 år efter skrev Inger sine erindringer. Årtier var gået, men befrielsens rus på de københavnske gader var stadig i frisk erindring. Det var faderens bekymring og vrede dog også.

Teksten fortsætter under billederne.

Københavns pensionister skrev historien

Erindringerne blev indsamlet i 1995. Forud havde Københavns Stadsarkiv opfordret alle københavnske pensionister til at skrive om deres barndom, ungdom og liv.  Opfordringen blev i den grad taget alvorligt. Foruden københavnske pensionister bidrog også tidligere københavnere som soldater, udstationerede, flygtninge og feriebørn med erindringer om deres oplevelser i København.

I alt blev der indsendt 1.200 erindringer, hvor de mindste fylder tre-fire sider og de største flere hundrede sider. Bidragsyderne kunne selv bestemme, om deres erindring skulle være offentlig tilgængelig med det samme, eller om det skulle vente 25 år. Ca. 300 har været tilgængelig siden 1995.

Nu bliver resten af erindringerne offentliggjort. De er blevet scannet og digitaliseret, så du kan søge i dem. Nogle er skrevet med sirlig håndskrift, andre på langsommelige skrivemaskiner og andre igen på 1990’ernes computere. I flere af erindringerne er der også vedlagt fotografier. Knap 600 af dem kan nu ses på kbhbilleder.dk.

Forskere, historieinteresserede og nye arkivbrugere

Med de nye erindringer udvider arkivet samlingen, så der nu ligger ca. 3.500 digitale og søgbare københavnerberetninger frit tilgængeligt på arkivets hjemmeside. Samlingen får ikke blot et større omfang, men omhandler nu også andre tider og emner. Københavns Stadsarkiv har tidligere offentliggjort erindringer indsamlet i perioden 1969-2020.

Samlingen er en yndet kilde blandt forskere og historikere. I modsætning til en stor del af arkivets andre samlinger, der rummer mere officiel og administrativ fortælling om byens historie, er erindringerne personlige og ikke to er ens.

Erindringerne er også spændende læsning for den historieinteresserede. De er skrevet af almindelige mennesker og handler om deres oplevelser i København. Det er lige til at gå i gang med, hvad enten man er ny eller garvet arkivbruger.

Har du også en fortælling?

Hvis du har lyst til at dele dine fortællinger om livet i København, både før og nu, modtager Københavns Stadsarkiv gerne erindringer fra fortælleglade københavnere.

Emner

Se mere indhold om