Tilfredse brugere, der ønsker mere

I oktober afholdt vi en en online brugerundersøgelse for at undersøge tilfredsheden med Københavns Stadsarkivs forskellige primært digitale tilbud. Nu er undersøgelsens resultater analyseret.

Tilfredsheden med Københavns Stadsarkivs forskellige digitale services er generelt høj. Her er det tilfredsheden med hjemmesiden kbharkiv.dk

Undersøgelsens formål

580 brugere valgte at svare, da stadsarkivet i oktober afholdt en online brugerundersøgelse.

Formålet med undersøgelsen var at måle tilfredsheden med stadsarkivets forskellige primært digitale services, samt indsamle viden om brugerne og deres holdninger og ønsker.

Slægtsforskernes holdninger

Undersøgelsen giver et tydeligt billede af hvem, stadsarkivets suverænt største målgruppe af slægtsforskere er, samt holdningen til arkivet i denne målgruppe.

Til gengæld er det statistiske grundlag mindre sikkert, når det kommer til stadsarkivets øvrige målgrupper af fx forskere, studerende, kommunens ansatte, samt de såkaldte enkeltoplysningsbrugere, der kun er i berøring med arkivet en enkelt gang, fx for at finde oplysninger om et hospitalsophold eller en barndomsoplevelse.

Undersøgelsens resultat

Undersøgelsen viser at der generelt er en høj og stor tilfredshed med Københavns Stadsarkiv – både på de digitale platforme, samt på læsesalen. Brugerne er overvejende ’meget tilfredse’ eller ’tilfredse’ med hjemmesiden kbharkiv.dk, samt Politiets registerblade, Kildeviseren, Starbas og servicen på læsesalen.

Dykker man ned i de mange uddybende kommentarer, giver de også et billede af overvejende tilfredshed, men selvfølgelig også rum for forbedring, enkelte irritationsmomenter og forskellige ønsker for fremtiden.

Aktiviteter på baggrund af undersøgelsen

Det er karakteristisk for undersøgelsen at respondenterne gerne vil have mere af det hele.

Men bedt om at prioritere er det ønsket om digital tilgængeliggørelse af mere arkivmateriale og bedre søgemuligheder det, der står øverst på listen hos respondenterne.

Vi har opsummeret undersøgelsens resultater i en række budskaber, som vi har taget til efterretning og som vi vil arbejde med i 2017:

  • Fortsæt det gode arbejde, og gør mere af det, I allerede gør.
  • Gør det lettere at finde det, man leder efter på kbharkiv.dk, fx med en søgefunktion
  • Prioriter at lægge flere kilder i Kildeviseren
  • Gør det lettere at bestille materiale i Starbas
  • Gør det lettere at forstå teksterne i Starbas
  • Arbejd med at forbedre søgningen i Politiets registerblade.
  • Få søgningen i erindringssamlingen til at fungere.
  • Fortsæt oplæring, videndeling og efteruddannelse, så læsesalens personale bliver endnu bedre.
  • Overvej mere fleksible åbningstider på læsesalen.